โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดให้ฉีดวัคซีนแบบวอล์คอิน สำหรับท่านที่ไม่ได้ลงทะเบียนในแอป “ก๋ำแปงเวียง” ล่วงหน้า สำหรับผู้ป่วย 2 กลุ่ม กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค วันที่ 5 ส.ค. 2564 เวลา 10.30 – 13.30 น.

328

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดให้ฉีดวัคซีนแบบวอล์คอิน สำหรับท่านที่ไม่ได้ลงทะเบียนในแอป “ก๋ำแปงเวียง” ล่วงหน้า สำหรับผู้ป่วย 2 กลุ่ม กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค วันที่ 5 ส.ค. 2564 เวลา 10.30 – 13.30 น.

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดให้ฉีดวัคซีนแบบวอล์คอิน สำหรับท่านที่ไม่ได้ลงทะเบียนในแอป “ก๋ำแปงเวียง” ล่วงหน้า
สำหรับผู้ป่วย 2 กลุ่ม
1. กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
2. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค (โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง , โรคหัวใจและหลอดเลือด ,โรคไตวายเรื้อรัง ,
โรคมะเร็ง , โรคอ้วน , โรคเบาหวาน ,โรคหลอดเลือดสมอง ) เปิดให้วอล์คอิน ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันพฤหัสบดีที่ 5 ส.ค. 2564เวลา 10.30 – 13.30 น. จำนวนจำกัด 500 คิว
** กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาเพื่อเข้ารับบริการ **
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม..
สามารถติดต่อ call centerโทร 053-934900 และ 053-934901 (ทุกวัน เวลา 08.30 – 16.00 น.)
ประกาศวันที่ 4 ส.ค. 2564
ที่มา : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Facebook Comments