4 ส.ค. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +49 ราย แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 19 ราย / ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 30 ราย

561

4 ส.ค. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +49 ราย แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 19 ราย / ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 30 ราย

วันที่ 4 ส.ค. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +49 ราย แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 19 ราย / ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 30 ราย
– ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม
– รวมยอดสะสมการระบาดระลอกใหม่ จำนวน 5,757 ราย
– รักษาอยู่ใน รพ. 807 ราย
– รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 4,893 ราย
– เสียชีวิตสะสม 31 ราย
blank