รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด Covid-19 รายวัน ที่ จังหวัดเชียงใหม่  ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม -2 สิงหาคม 2564

576

รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด Covid-19 รายวัน ที่ จังหวัดเชียงใหม่  ตั้งแต่วันที่ 20-2 สิงหาคม 2564

กราฟ แสดงยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่จังหวัดเชียงใหม่
ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม- 2 สิงหาคม 2564

 

– 20 ก.ค. 64  จำนวน  47 ราย

– 21 ก.ค. 64  จำนวน  64 ราย

– 22 ก.ค. 64  จำนวน  38 ราย

– 23 ก.ค. 64  จำนวน  35 ราย

– 24 ก.ค. 64  จำนวน 54 ราย

– 25 ก.ค. 64  จำนวน  100 ราย

– 26 ก.ค. 64  จำนวน  46 ราย

– 27 ก.ค. 64  จำนวน  64 ราย

– 28 ก.ค. 64  จำนวน  69 ราย

– 29 ก.ค. 64  จำนวน  65 ราย

– 30 ก.ค. 64  จำนวน  102 ราย

-31 ก.ค. 64 จำนวน 46 ราย

สิงหาคม 64

-1 ส.ค. 64 จำนวน 59 ราย

-2 ส.ค. 64 จำนวน 63 ราย

 

Facebook Comments