2 ส.ค. 64 เชียงใหม่ ติดโควิด-19 เพิ่ม +63 ราย แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 27 ราย / ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 36 ราย

681

 2 ส.ค. 64 เชียงใหม่ ติดโควิด-19 เพิ่ม +63 ราย แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 27 ราย / ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 36 ราย

วันที่ 2 ส.ค. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +63 ราย แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 27 ราย / ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 36 ราย
– ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม
– รวมยอดสะสมการระบาดระลอกใหม่ จำนวน 5,642 ราย
– รักษาอยู่ใน รพ. 895 ราย
– รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 4,676 ราย
– เสียชีวิตสะสม 31 ราย
blank