ชาวต่างชาติพำนักอาศัยในเชียงใหม่ พากันเข้ารับวัคซีนโควิด-19 สูตรไขว้โดสแรกซิโนแวค ที่ รพ.แมคคอร์มิค พร้อมจัดสรรให้ได้ทั่วถึงภายในสัปดาห์นี้

1730

ชาวต่างชาติพำนักอาศัยในเชียงใหม่ พากันเข้ารับวัคซีนโควิด-19 สูตรไขว้โดสแรกซิโนแวค ที่ รพ.แมคคอร์มิค พร้อมจัดสรรให้ได้ทั่วถึงภายในสัปดาห์นี้

วันที่ 2 ส.ค. 64 รายงานข่าวแจ้งว่า ที่บริเวณตึกด้านหลังโรงพยาบาล แมคคอร์มิค เชียงใหม่ กลุ่มผู้สูงอายุชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนหลายร้อยคนต่างเดินทางเข้ามายื่นหลักฐานเพื่อรอคิวรับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้ทางผู้สูงอายุชาวต่างชาติลงทะเบียนความประสงค์ในการรับวัคซีน และแจ้ง SMS เพื่อนัดหมายสถานที่ และเวลาในการเข้ารับวัคซีน โดยในวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดบริการให้ทางผู้สูงอายุชาวต่างชาติเข้ามารับวัคซีน ตามเวลาที่นัดหมาย และการรับวัคซีนวันนี้เป็นกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน และวัคซีนที่จะได้รับนั้นเป็นสูตรไขว้ โดยในโดสแรกจะเป็นวัคซีนยี่ห้อ ซีโนแวค และในส่วนของโดสที่สองที่จะได้รับเป็นวัคซีนยี่ห้อ แอสตราเซเนก้า เช่นเดียวกันกับประชาชนผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้มีการเปิดรับวัคซีนไปก่อนหน้านี้เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ก.ค.64 ที่ผ่านมา

สำหรับในส่วนของบรรยากาศการเดินทางเข้ารับวัคซีนของกลุ่มผู้สูงอายุชาวต่างชาติในวันนี้ พบว่าสถานการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปกติดี โดยตลอดวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าได้มีชาวต่างชาติเดินทางนำหลักฐานเข้ามาติดต่อขอรับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีทั้งที่เดินทางมาด้วยตัวเอง และมีญาติที่เป็นคนไทยเดินทางมาส่ง ซึ่งในส่วนของระเบียบการปฏิบัติและแนวทางต่างๆ นั้น ทางกลุ่มชาวต่างชาติส่วนใหญ่ก็เข้าใจวิธีการและปฏิบัติตาม พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี ซึ่งในส่วนของสถานที่การให้บริการรับวัคซีนนั้น ก็ได้มีการจัดพื้นที่แยกกันอย่างเป็นระเบียบ เพื่อลดความแออัดของจำนวนคน และป้องกันการแพร่ระบาดหรือการติดเชื้อ พร้อมทั้งมีการเฝ้าติดตามอาการหลังรับวัคซีนแล้วประมาณ 30 นาที ก่อนจะอนุญาตให้เดินทางกลับได้ พร้อมทั้งมีการนัดหมายการรับวัคซีนเข็มที่สองถัดจากนี้ไปอีกประมาณ 3 สัปดาห์ต่อไป

ทั้งนี้ทางด้าน แพทย์หญิง บริสุทธิ์ สุตีคา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลแมคคอร์มิค เปิดเผยว่า ภายหลังจากได้รับการติดต่อประสานจากทาง สสจ.เชียงใหม่ ในส่วนของผู้ที่เดินทางเข้ามารับวัคซีนนั้นมีชื่อในการลงทะเบียนที่ต้องการประสงค์จะรับวัคซีน ซึ่งเป็นกลุ่มคนต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเบื้องต้นเป็นกลุ่มคนที่มีอายุมากกว่า 70 ปีขึ้นไป ซึ่งหลังจากที่ทาง สสจ.เชียงใหม่ ได้มีการรวบรวมรายชื่อและได้ทำการส่งข้อความแจ้งความประสงค์ไปให้กับผู้รับวัคซีนตามเกณฑ์ของจังหวัดเชียงใหม่ และกรมควบคุมโรคติดต่อ โดยวัคซีนเข็มที่หนึ่งเป็นวัคซีนยี่ห้อ ซีโนแวค และเข็มที่สองในอีก 3 สัปดาห์ถัดไปเป็น วัคซีนยี่ห้อ แอสตราเซเนก้า ซึ่งในส่วนของผู้ที่จะสามารถเข้ามารับวัคซีนได้นั้นทุกคนจะต้องได้รับ SMS จากทาง สสจ.เชียงใหม่ เพื่อทราบวันนัดหมายและเวลาให้มารับวัคซีน

โดยในส่วนของผู้ที่ได้รับข้อความแล้วนั้น ก็ขอให้เดินทางมารับวัคซีนตามวันเวลาที่นัดหมาย และเตรียมหลักฐานที่นำมาแสดงกับทางเจ้าหน้าที่ ซึ่งสิ่งที่สำคัญคือหลักฐานพาสปอร์ต ที่ต้องนำมายื่นให้กับทางเจ้าหน้าที่ และข้อความใน SMS ที่ได้รับ ส่วนผู้ใดที่ได้รับการฉีดแล้ว แต่เกิดมีข้อความตกหล่น หรือหลุดไป รวมไปถึงหากไม่ประสงค์จะรับวัคซีน ทางโรงพยาบาลก็ได้ประสานกับทาง สสจ. ให้ติดต่อกับทางคอลเซ็นเตอร์ของ สสจ.เชียงใหม่ เพื่อแจ้งสาเหตุในการไม่รับวัคซีน หรือมีความประสงค์อย่างไรในการเปลี่ยนวัคซีน รวมไปถึงรายชื่อที่อาจเกิดการตกค้าง เพื่อให้ สสจ.ประสานงานแก้ไขให้เกิดความถูกต้อง ซึ่งในส่วนของการดำเนินการในวันนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี และไม่พบปัญหาวุ่นวาย โดยมีการดูแลความปลอดภัย และการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลแมคคอร์มิค บอกอีกว่า ตามกำหนดนัดหมายที่ทาง สสจ. แจ้งยอดจำนวนชาวต่างชาติที่เข้ารับวัคซีนขณะนี้มีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 1,400 – 1,500 คน ซึ่งทางโรงพยาบาลก็ได้มีการจัดสรรในสัปดาห์นี้ให้ได้รับวัคซีนโดยเร็วที่สุด และมีการเฉลี่ยจำนวนคนเพื่อไม่ให้เกิดความแออัดเกินไป รวมทั้งมีการเว้นระยะห่างให้พอดี ซึ่งในวันนี้มีชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามารับวัคซีนแล้วประมาณ 270-300 คน แต่ก็มีบางส่วนที่ SMS อาจจะส่งไม่ถึง หรือตกหล่นทั้งในส่วนของช่องทางติดต่อและช่องทางเบอร์โทรศัพท์ที่ได้รับมาอาจไม่ถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตามโดยภาพรวมนั้นยังถือว่ามีความเรียบร้อยปกติดี และจะได้มีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป

Facebook Comments