เชียงใหม่แถลง สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 31 ก.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 46 ราย

2031

เชียงใหม่แถลง สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 31 ก.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 46 ราย

วันนี้ (31 ก.ค. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน ว่า เมื่อวานนี้ (30 ก.ค. 64) ได้มีการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มผู้สัมผัสหรือผู้เสี่ยงสูง จำนวน 2,462 ราย พบผู้มีผลบวก 48 ราย ส่วนปัจจัยเสี่ยงช่วง 2 วันที่ผ่านมา พบว่า เป็นความเสี่ยงจากการสัมผัสในสถานที่ทำงานเพิ่มสูงขึ้น เนื่องมาจาก 3 คลัสเตอร์ คือ คลัสเตอร์ฟาร์มไข่ไก่ อำเภอหางดง คลัสเตอร์บริษัทนิ่มซี่เส็ง สาขาท่าลี่ อำเภอจอมทอง และโกดังมะเขือเทศ อำเภอฮอด ส่วนสาเหตุจากการเดินทางเข้าพื้นที่ของคนต่างจังหวัดพื้นที่เสี่ยงสูงยังคงพบสัดส่วนที่ไม่ลดลง

สำหรับการตรวจเชิงรุกในกลุ่มแรงงานต่างด้าวและคนเก็บลำไย วันนี้ไม่มีรายงานเพิ่ม ส่วนการตรวจคัดกรองกลุ่มผู้ที่เดินทางเข้ามาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จากสถานีรถไฟ 17 ราย พบผู้มีผลบวก 1 ราย รถยนต์ส่วนตัว 24 ราย ไม่พบผู้มีผลบวก การตรวจคัดกรองในกลุ่มเสี่ยงโดยทีมตรวจคัดกรองสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจที่ฟาร์มไข่ไก่ RPM อำเภอหางดง จำนวน 154 ราย พบผู้มีผลบวก 2 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ 46 รายวันนี้ แยกเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดเชียงใหม่ 28 ราย มาจากคลัสเตอร์ฟาร์มไข่ไก่ RPM อำเภอหางดง 2 ราย คลัสเตอร์บริษัทนิ่มซี่เส็ง สาขาท่าลี่ อำเภอจอมทอง 7 ราย ปั๊มน้ำมันบางจาก ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม 1 ราย ล้งลำไย ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง 2 ราย งานศพวัดสันป่าข่อย สัมผัสผู้ติดเชื้อจากกรุงเทพฯ 4 ราย สัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า 5 ราย และอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 7 ราย

โดยคลัสเตอร์บริษัทนิ่มซี่เส็ง สาขาท่าลี่ อำเภอจอมทอง พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย ทำให้คลัสเตอร์นี้มีผู้ติดเชื้อสะสมรวม 21 ราย เป็นพนักงาน 2 ราย และผู้สัมผัสร่วมบ้าน 5 ราย โดยเมื่อวานนี้โรงพยาบาลจอมทองได้ทำการตรวจจากผู้สัมผัสจำนวน 28 ราย

ส่วนการติดเชื้อในพนักงานปั๊มน้ำมันบางจาก ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม ผู้ติดเชื้อที่พบผลบวก CM 5032 เริ่มมีอาการวันที่ 20 กรกฎาคม และให้ข้อมูลว่าไม่ได้เดินทางไปไหน นอกจากที่ทำงานและที่พักหลังปั๊มน้ำมัน คาดว่าน่าจะมีการติดมาจากลูกค้า ซึ่งขณะนี้ได้ตรวจพนักงานทั้งหมด 12 ราย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย และพบว่ามีพนักงานปั๊มน้ำมันบางจาก สาขาเจ็ดยอด อีก 1 ราย ซึ่งพักที่หอพักอำเภอแม่ริมร่วมกับผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า ทั้งหมดอยู่ระหว่างการสอบสวนว่ามีความเชื่อมโยงกันหรือไม่ ดังนั้นจึงแจ้งให้ผู้ที่ไปใช้บริการ เติมน้ำมัน ระหว่างวันที่ 18-31 กรกฎาคม หากสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ให้สังเกตอาการ 14 วัน หากมีอาการให้เข้าไปขอรับการตรวจหาเชื้อทันที ส่วนบริการอื่นไม่มีความเสี่ยง

งานศพที่วัดสันป่าข่อย ซึ่งพบจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจ (Antigen Test Kid) โดยผู้ติดเชื้อรายแรก CM 5580 เดินทางมาจากกรุงเทพฯ เพื่อร่วมงานศพที่วัดสันป่าข่อย โดยมีการติดเชื้อในกลุ่มญาติอีก 4 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวน ทั้งนี้ผู้ที่ไปร่วมงานศพ ที่วัดสันป่าข่อย ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม หากเป็นผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อทั้ง 5 ราย โดยตรง ให้เข้าไปขอรับการตรวจหาเชื้อทันที หากไม่ได้สัมผัสโดยตรง หรือสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ให้สังเกตอาการ หากมีอาการให้เข้าไปตรวจขอรับการตรวจหาเชื้อทันที และกักตัว 14 วัน

สำหรับผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดทั้งหมด 18 ราย มาจากกรุงเทพฯ 11 ราย ลำพูน 3 ราย สมุทรปราการ 1 ราย สมุทรสาคร 2 ราย และเพชรบุรี 1 ราย โดยผู้ที่มาจากจังหวัดลำพูน เป็นคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ไปทำงานที่ไปรษณีย์จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นศูนย์ใหญ่ โดยขณะนี้มีการระบาดในจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทางลำพูนได้ส่งรายชื่อมาให้แล้ว และทางจังหวัดได้มีการส่งรายชื่อให้กับ ศปก. และทีมโควิดหมู่บ้านลงไปติดตาม พร้อมย้ำให้เคร่งครัดในการกักตัว

ด้านข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 วันนี้ มีผู้ได้รับการฉีดไปแล้ว 239,512 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากรเป้าหมายทั้งหมด สำหรับวันพรุ่งนี้ยังมีการเปิด Walk in วัคซีนอีกหนึ่งวัน สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงใน 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป , กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง และกลุ่มผู้มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. เฉพาะที่ศูนย์ฉีดอุทยานหลวงราชพฤกษ์ที่เดียวเท่านั้น และจะมีการทยอยเรียกฉีดตามคิวผู้จองผ่าน กำแป๋งเวียง ผ่าน SMS ต่อไป

ทั้งนี้ท่านใดที่พบเห็นเหตุหรือกิจกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 สามารถแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทางหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 191 หรือ 1669 หรือที่ สายตรงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 064-9152850

พยุงศักดิ์ เทพแก้ว / สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม//ภาพ-ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Facebook Comments