31 ก.ค. 64 เชียงใหม่รายงาน พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม +46 ราย

1029

31 ก.ค. 64 เชียงใหม่รายงาน พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม +46 ราย

วันที่ 31 ก.ค. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +46 ราย แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 28 ราย / ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 18 ราย
– ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม
– รวมยอดสะสมการระบาดระลอกใหม่ จำนวน 5,520 ราย
– รักษาอยู่ใน รพ. 879 ราย
– รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 4,590 ราย
– เสียชีวิตสะสม 31 ราย
Facebook Comments