(มีคลิป video) เกษตรกรผู้ปลูกลำไยเฮ คปภ.เพื่อชุมชนเปิดประกันบริหารความเสี่ยง

เกษตรกรเฮ โครงการ คปภ.เพื่อชุมชน ลงพื้นที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย ให้กับชุมชนลำไยมัดปุ๊ก บ้านร้องขุดนำร่อง ทั้งสภาพอากาศภัยพิบัติและฝนแล้ง เปิดโอกาสให้นำลำไยเข้าประกันภัยบริหารลดความเสี่ยง

     เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 23 ก.ค.62 ที่บ้านร้องขุด หมู่ 10 ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ชุมชนลำไยมัดปุ๊ก บ้านร้องขุด อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการ คปภ.เพื่อชุมชน ปีที่ 3 โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ พร้อมชาวบ้านเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในพื้นที่
     นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ เปิดเผยว่า โครงการ คปภ.เพื่อชุมชน เป็นการลงพื้นที่ของสำนักงาน คปภ.ร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัย และหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อให้ประชาชนในชุมชนต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ตลอดจนเกิดความตระหนักรู้ถึงความจำเป็นและประโยชน์ของการประกันภัย รวมทั้งเกิดความเชื่อมั่นว่าระบบประกันภัย สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับตนเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี โดยเน้นการเข้าไปสัมผัสบริบทและวิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่ที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากความเสี่ยง และความเสียหายในหลากหลายรูปแบบ และได้ใช้ระบบประกันภัยเข้าไปช่วยเยียวยา บรรเทาความเดือดร้อนให้กับชุมชน ทำให้ประชาชนมีสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
     โครงการ คปภ.เพื่อชุมชน มีชุมชนเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนลำไยมัดปุ๊ก บ้านร้องขุด อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนบ้านนาทับ-สะกอม อำเภอจะนะ จังหวัด.สงขลา ชุมชนตลาดน้ำบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ชุมชนบ้านโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และชุมชนบ้านผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งชุมชนลำไยมัดปุ๊ก บ้านร้องขุด เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกลำไยแปลงใหญ่ มีการบริหารจัดการแบบกลุ่มเพื่อพัฒนาผลผลิตและการตลาด โดยในช่วงปีการผลิต 2561 ที่ผ่านมา เกษตรกรสวนลำไยได้ประสบกับความเสี่ยงจากภาวะฝนแล้ง เกิดความเดือดร้อนอย่างมาก จึงเป็นโอกาสดีที่ในวันนี้ชาวบ้านชุมชนลำไยมัดปุ๊ก บ้านร้องขุด ได้รับความรู้เรื่องการประกันภัย โดยเฉพาะการประกันภัยลำไย ซึ่งทำให้เกษตรกรสามารถนำระบบประกันภัย เข้ามาใช้ในการบริหารความเสี่ยง
     ลำไยเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ โดยพื้นที่บ้างร้องขุดเอง เป็นพื้นที่ปลูกลำไยเป็นหลัก โดยเรามีประกันภัยลำไย โดยเฉพาะภัยแล้ง โดยถือเป็นมิติใหม่ของการประกันภัย โดยปีนี้พื้นที่ปลูกลำไยของจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 3 แสนไร่ คาดว่าจะมีผู้เข้าทำประกันภัยกว่าแสนไร่  นายสุทธิพล กล่าวในที่สุด
     ด้านนายอุดม ทาก๋า อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 10 บ้านร้องขุด ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ตนเองพึ่งประสบภัยถูกพายุพัดบ้านเสียหายทั้งหลัง นอกจากนี้ลำไยหักโค่น 10 กว่าต้นผผลิตเสียหาย ฉะนั้นโครงการนี้ดีมากตนเองจึงสนใจและจะทำประกันครั้งนี้แน่
ภาพและข่าวโดยทีมข่าว www.CM108.com