เชียงใหม่ เผยเดือน ก.ค. ยึดยาบ้าได้กว่า 4 ล้านเม็ด ส่วนมากเป็นการลักลอบขนตามแนวชายแดน

153

คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ เผยในช่วงเดือนกรกฎาคม สามารถตรวจยึดยาบ้าได้กว่า 4 ล้านเม็ด จาก 10 คดี ส่วนมากเป็นการลักลอบขนตามแนวชายแดน เน้นย้ำหาข่าวเชิงรุกสกัดการลักลอบการขนส่ง

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 64 ที่ห้องประชุม 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบ Video Conference เพื่อติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยสามารถจับกุมดำเนินคดีได้ทั้งหมด 10 คดี ในพื้นที่อำเภอแม่อาย 6 คดี ,อำเภอฝาง 3 คดี ซึ่งเป็นการจับกุมผู้ที่ลักลอบขนยาเสพติดตามแนวชายแดน และอีก 1 คดีในพื้นที่ของสถานีตำรวจภูธรแม่โจ้ อำเภอสันทราย เป็นการลักลอบจำหน่ายยาเสพติด รวมของกลางเป็นยาบ้ากว่า 4 ล้านเม็ด ฝิ่น 136 กิโลกรัม ไอซ์ 10 กิโลกรัม และเฮโรอิน 3.6 กิโลกรัม

ด้านพื้นที่การขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2562 – 2565 ทั้ง 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอแม่อาย อำเภอฝาง อำเภอเชียงดาว อำเภอไชยปราการ และอำเภอเวียงแหง ทางคณะกรรมการฯ จะได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานงานและรับทราบถึงปัญหา อุปสรรค เพื่อนำมาปรับแผนดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้มีการหาข่าวเชิงรุกเกี่ยวกับการลักลอบขนยาเสพติด เพื่อสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดเข้ามา โดยเฉพาะพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้แต่ละอำเภอต้องแบ่งกำลังเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานอื่นๆ จึงอาจเป็นโอกาสให้ผู้ที่ค้ายาเสพติดลักลอบขนยาเสพติดเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติได้มากขึ้น

ภาพ-ข่าว : ศราวุธ เจิมจันทร์ / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Facebook Comments