30 ก.ค. 64 รายงานด่วน!! เชียงใหม่  ติดโควิดเพิ่ม +102 ราย

994

30 ก.ค. 64 รายงานด่วน!! เชียงใหม่  ติดโควิดเพิ่ม +102 ราย

วันที่ 30 ก.ค. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +102 ราย แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 86 ราย / ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 16 ราย
– ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม
– รวมยอดสะสมการระบาดระลอกใหม่ จำนวน 5,474 ราย
– รักษาอยู่ใน รพ. 835 ราย
– รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 4,554 ราย
– เสียชีวิตสะสม 31 ราย
blank