เอไอเอส ขอส่งความห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย ในพื้นที่ อ.แม่สอด , อ.พบพระ และ อ.ท่าสองยาง จังหวัดตาก

201

เอไอเอส ขอส่งความห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย ในพื้นที่ อ.แม่สอด , อ.พบพระ และ อ.ท่าสองยาง จังหวัดตาก

เอไอเอส ขอส่งความห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย ในพื้นที่ อ.แม่สอด , อ.พบพระ และ อ.ท่าสองยาง จังหวัดตาก

โดยเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยให้ลูกค้าเอไอเอส สามารถสื่อสาร เชื่อมโยงความช่วยเหลือ อย่างเร่งด่วนในสถานการณ์นี้ จึงระงับการตัดสัญญาณลูกค้ารายเดือน รวมถึงลูกค้าเน็ตบ้าน AIS Fibre พร้อมการขยายระยะเวลาการใช้งานของลูกค้าเติมเงินในช่วงนี้ออกไปจนถึงวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 พร้อมสนับสนุนน้ำดื่ม แก่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่อไป

 

blank