กราฟ แสดงยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1-27 กรกฎาคม 2564

1055

กราฟ แสดงยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1-27 กรกฎาคม 2564

 

รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด Covid-19 รายวัน ที่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1-27 กรกฎาคม 2564

– 1 ก.ค. 64 จำนวน 6 ราย
– 2 ก.ค. 64 จำนวน 5 ราย
– 3 ก.ค. 64 จำนวน 5 ราย
– 4 ก.ค. 64 จำนวน 7 ราย
– 5 ก.ค. 64 จำนวน 17 ราย
– 6 ก.ค. 64 จำนวน 26 ราย
– 7 ก.ค. 64 จำนวน 29 ราย
– 8 ก.ค. 64 จำนวน 31 ราย
– 9 ก.ค. 64 จำนวน 30 ราย
– 10 ก.ค. 64 จำนวน 31 ราย
– 11ก.ค. 64 จำนวน 31 ราย
– 12 ก.ค. 64 จำนวน 19 ราย
– 13 ก.ค. 64 จำนวน 30 ราย
– 14 ก.ค. 64 จำนวน 48 ราย
– 15 ก.ค. 64 จำนวน 66 ราย
– 16 ก.ค. 64 จำนวน 76 ราย
– 17 ก.ค. 64 จำนวน 52 ราย

– 18 ก.ค. 64 จำนวน 66 ราย
– 19ก.ค. 64 จำนวน  46 ราย
– 20 ก.ค. 64 จำนวน 47 ราย
– 21 ก.ค. 64 จำนวน 64 ราย
– 22 ก.ค. 64 จำนวน 38 ราย
– 23 ก.ค. 64 จำนวน 35 ราย
– 24 ก.ค. 64 จำนวน 54 ราย
– 25 ก.ค. 64 จำนวน 100 ราย

– 26 ก.ค. 64 จำนวน 46 ราย
– 27 ก.ค. 64 จำนวน 64 ราย

 

 

 

Facebook Comments