27 ก.ค. 64 เชียงใหม่ พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม +64 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

844

 27 ก.ค. 64 เชียงใหม่ พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม +64 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

วันที่ 27 ก.ค. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +64 ราย
– ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม
– รวมยอดสะสมการระบาดระลอกใหม่ จำนวน 5,238 ราย
– รักษาอยู่ใน รพ. 792 ราย
– รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 4,393 ราย
– เสียชีวิตสะสม 31 ราย
Facebook Comments