ประกาศจาก รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ที่มีนัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ตามการนัดในระบบหมอพร้อม จะได้รับ วัคซีนเข็มที่ 1 เป็น วัคซีนซิโนแวค วัคซีนเข็มที่ 2 เป็นวัคซีน แอสตร้าฯ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค. 64 เป็นต้นมา

813

ประกาศจาก รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ที่มีนัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ตามการนัดในระบบหมอพร้อม จะได้รับ วัคซีนเข็มที่ 1 เป็น วัคซีนซิโนแวค วัคซีนเข็มที่ 2 เป็นวัคซีน แอสตร้าฯ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค. 64 เป็นต้นมา

blank

ประกาศจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเรียนผู้ที่มีนัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ตามการนัดในระบบหมอพร้อม

ทุกท่านจะได้รับ วัคซีนเข็มที่ 1 เป็น วัคซีน ซิโนแวค

วัคซีนเข็มที่ 2 เป็น วัคซีน แอสตร้า เซเนก้า ห่างกัน 3-4 สัปดาห์

ตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดง)

แนวทางนี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา

หากท่านยังไม่มีนัด โปรดนัดผ่านเวปไซด์ ​”ก๋ำแปงเวียง”
https://wallofcm.chiangmaihealth.go.th/

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ call center
โทร 053-934900 และ 053-934901 (ทุกวัน เวลา 08.30 – 16.00 น.)

ประกาศ : วันที่ 27 ก.ค. 2564