เชียงใหม่ สั่งปิดฟาร์มไก่ บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด เป็นเวลา 14 วัน ป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง

blank

เชียงใหม่ สั่งปิดฟาร์มไก่ บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด เป็นเวลา 14 วัน ป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอหางดง จำนวน 61 ราย นั้น พบว่ากลุ่มผู้ป่วยดังกล่าวเป็นพนักงานของบริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 161-161/1 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และมีแนวโน้มว่าจะมีการระบาดในวงกว้าง

โดยบริษัทดังกล่าวมีพนักงานปฏิบัติงานอยู่จำนวนมากถึง 336 ราย และจากการตรวจหาเชื้อ (Swab) จำนวน 106 ราย เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 พบว่ามีผู้ติดเชื้อ 20 ราย และอยู่ระหว่างรอผลการตรวจหาเชื้อ (Swab) อีกจำนวน 221 ราย และในวันนี้ (25 ก.ค. 64) ทราบผลเพิ่มอีก 41 ราย รวมเป็น 61 ราย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีมติออกคำสั่งที่ 91/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราว โดยสั่งให้ปิดบริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด เป็นเวลา 14 วัน นับตั้งแต่บัดนี้ กรณีมีความจำเป็นจะต้องดำเนินกิจการ เพื่อลดผลกระทบทางธุรกิจ ให้นำหลักการ Bubble and Seal มาใช้ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และให้พนักงานที่สัมผัสเสี่ยงสูงต้องกักตนเอง (Home Quarantine) อย่างเคร่งครัด 14 วัน พร้อมให้หมู่บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 11 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก และห้ามทำกิจกรรมรวมกลุ่มโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง และลดการเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

คำสั่งฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2564 ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

นันธิกา กิจปาโล/ศราวุธ เจิมจันทร์ ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

blank
blank
blank
blank