คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผยวิธีการ Swab ตรวจโควิด-19 ด้วยตัวเองอย่างไรให้ถูกวิธี พร้อมแนะนำให้ ระวังทิศทางขณะใส่ไม้ swab ต้องไม่ชี้ขึ้นไปที่ดั้งจมูก เพื่อให้ปลายของไม้ไปถึงโพรงหลังจมูก

295

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผยวิธีการ Swab ตรวจโควิด-19 ด้วยตัวเองอย่างไรให้ถูกวิธี พร้อมแนะนำให้ ระวังทิศทางขณะใส่ไม้ swab ต้องไม่ชี้ขึ้นไปที่ดั้งจมูก เพื่อให้ปลายของไม้ไปถึงโพรงหลังจมูก

การใช้ไม้swab ในการทำการตรวจด้วยตนเองนั้น จะต้องใส่ไปตามแนวของฐานจมูก (Nasal floor) ตรงๆ หรือขนานกับเพดานปาก ใส่ไปจนรู้สึกว่าสุด แล้วจึงหมุนไม้ swab เบาๆ จากนั้นทิ้งไว้สัก 2-3 วินาที จึงค่อย ๆ ดึงไม้ swab ออก ระวังทิศทางขณะใส่ไม้ swab ว่าต้องไม่ชี้ขึ้นไปที่ดั้งจมูกเพื่อให้ปลายของไม้ไปถึงโพรงหลังจมูก
ถ้าทำได้ถูกต้อง : อาจรู้สึกเคืองในจมูกเล็กน้อยแต่ไม่เจ็บ ความรู้สึกเหมือนมีอะไรไหลเข้าไปในจมูก และจะได้ผลการตรวจที่มีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น
ถ้าทำผิดวิธี : อาจรู้สึกว่าใส่ไม้ swab ได้ไม่ลึก มักมีอาการเจ็บ และอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บในโพรงจมูกหรือเลือดกำเดาไหลได้ ผลที่ได้จากการตรวจอาจคลาดเคลื่อนหรือไม่ถูกต้อง
Nasopharyngeal และ nasal swab ต่างกันอย่างไร
Nasopharyngeal swab – ไม้ swab จะยาวกว่า โดยขณะตรวจนั้นปลายไม้ swab จะชนบริเวณโพรงหลังจมูก
Nasal swab – ไม้ swab จะสั้นกว่า และตรวจได้เพียงแค่บริเวณโพรงจมูกเท่านั้น
แต่ทั้งสองชนิดนั้นทิศทางในการตรวจเหมือนกันดังขั้นตอนเบื้องต้น
ข้อมูลโดย ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลิ้งค์บทความ : https://www.facebook.com/medcmuth/posts/4254088581296132
Facebook Comments