23 ก.ค. 64 เชียงใหม่ พบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 35 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

602

23 ก.ค. 64 เชียงใหม่ พบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 35 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

วันที่ 23 ก.ค. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 35 ราย
– ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม
– รวมยอดสะสมการระบาดระลอกใหม่ จำนวน 4,974 ราย
– รักษาอยู่ใน รพ. 652 ราย
– รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 4,273 ราย
– เสียชีวิตสะสม 29 ราย
blank