อบจ.เชียงใหม่ แจ้งข่าวดี สภากาชาดไทยอนุมัติการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์ ให้ อบจ.เชียงใหม่ จำนวน 100,000 โดส ฉีดให้ประชาชน 5 กลุ่มฟรี ย้ำขณะนี้ยังไม่มีการเปิดให้ลงชื่อจองแต่อย่างใด

1045
blank

 อบจ.เชียงใหม่ แจ้งข่าวดี สภากาชาดไทยอนุมัติการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์ ให้ อบจ.เชียงใหม่ จำนวน 100,000 โดส ฉีดให้ประชาชน 5 กลุ่มฟรี ย้ำขณะนี้ยังไม่มีการเปิดให้ลงชื่อจองแต่อย่างใด

blank

. . . วันที่ 21 ก.ค. 64 นายพิชัย เลิศพงศ์อดิสร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ขอแจ้งข่าวดีให้พี่น้องชาวเชียงใหม่ทราบว่า ขณะนี้สภากาชาดไทย ได้อนุมัติการจัดสรรวัคซีนทางเลือก ยี่ห้อ “โมเดอร์นา” จำนวน 100,000 โดส เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นำมาฉีดให้กับพี่น้องประชาชน ใน 5 กลุ่มเปราะบาง
โดยการบริหารจัดการวัคซีน (การพิจารณาผู้เข้าหลักเกณฑ์ 5 กลุ่มเปราะบาง / การนัดหมายวัน-เวลา และสถานที่ฉีด) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการบริหารการฉีดวัคซีน ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน จะเป็นผู้พิจารณาต่อไป
ทั้งนี้ ขอแจ้งให้พี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ทราบว่า ทาง อบจ. พร้อมที่จะดำเนินการหาช่องทางในการนำวัคซีนทางเลือกอื่นๆ เข้ามาเพิ่มเติม โดยหากมีความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว จะรีบแจ้งข่าวให้พี่น้องชาวเชียงใหม่ทราบโดยเร็วที่สุด