เชียงใหม่เตรียมเปิด สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เจริญประเทศ 28 กรกฎาคม นี้

blank

เชียงใหม่เตรียมเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เจริญประเทศ 28 กรกฎาคม นี้

     นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดให้พื้นที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเนื้อที่ 9-3-33 ไร่

blank

     ซึ่งในเบื้องต้นมีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และในขณะนี้ทางจังหวัดฯ ได้ทำการปรับปรุงและซ่อมแนวรั้วลวดหนาม และปลูกต้นไม้ทำเป็นแนวรั้วตลอดแนว มีการนำพันธุ์ไม้มาเพิ่มเติมให้หลากหลายชนิดยิ่งขึ้น อีกทั้ง มีการจัดทำป้ายชนิดพันธุ์ไม้ และ QR Code นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพัฒนาสวนสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย รวมไปถึงจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ที่จะมาร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นไม้ เติมสีวาดภาพ และเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสวนสาธารณะอีกด้วย
     ​ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดพิธีเปิดในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ สวนสาธารณเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยการแต่งกายสำหรับ
จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ให้แต่งกายด้วยชุดจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในส่วนของประชาชนทั่วไปให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพโทนสีเหลือง และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรมจัดเตรียมกระบอกน้ำดื่มส่วนตัว โดยจะมีถังน้ำดื่มบริการในจุดต่างๆ และนำช้อนส้อมรับประทานอาหารส่วนตัวมาเอง เพื่อเป็นการช่วยลดปัญหาขยะ และส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อมอีกด้วย
สำหรับสวนสาธารณะเจริญประเทศ ตั้งอยู่บริเวณถนนเจริญประเทศ ติดกับโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คลิกดูพิกัดสวนสาธารณะเจริญประเทศ

blank blank blank blank blank blank blank blank blank

blank