21 ก.ค. 64  เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +64 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย

1345

21 ก.ค. 64  เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +64 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย

21 ก.ค. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 64 ราย
– เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย
– รวมยอดสะสมการระบาดระลอกใหม่ จำนวน 4,901 ราย
– รักษาอยู่ใน รพ. 626 ราย
– รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 4,228 ราย
– เสียชีวิตสะสม 29 ราย
blank