เชียงใหม่พบคลัสเตอร์ใหม่อีก 1 คลัสเตอร์ ขณะที่คลัสเตอร์ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง ยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก

2175

เชียงใหม่พบคลัสเตอร์ใหม่อีก 1 คลัสเตอร์ ขณะที่คลัสเตอร์ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง ยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก

วันที่ 19 ก.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน ว่าวันนี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 46 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 เป็น 4,790 ราย รักษาหายแล้ว 4,202 ราย ยังคงมีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 548 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนาม 259 ราย โรงพยาบาลรัฐ 184 ราย และโรงพยาบาลเอกชน 103 ราย โรงพยาบาลต่างจังหวัด 2 ราย และอยู่ระหว่างสอบสวนโรคอีก 13 ราย โดยในวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของจังหวัดเชียงใหม่ยังอยู่ที่ 27 ราย ขณะที่กลุ่มผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 407 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 109 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 28 ราย และผู้ป่วยอาการหนัก (สีแดง) 4 ราย

การตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มผู้สัมผัสหรือผู้เสี่ยงสูง เมื่อวานนี้ (18 ก.ค. 64) ตรวจไป 1,994 ราย พบผู้มีผลบวก 45 ราย และเป็นผู้ที่ตรวจพบเชื้อจากต่างจังหวัดอีก 1 ราย ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อยังคงเป็นเช่นเดิม โดยพบผู้สัมผัสเสี่ยงจากการสัมผัสในชุมชนสูง จากคลัสเตอร์ ๆ ของจังหวัด ส่วนการตรวจผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่จากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เมื่อวานนี้ (18 ก.ค. 64) ตรวจไปทั้งหมด 150 ราย พบผู้มีผลพบวกจากสถานีรถไฟ 1 ราย และสถานีขนส่งอาเขต 1 ราย ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้โรงพยาบาลสารภี จัดตั้งจุดตรวจเพิ่มที่ด่านอำเภอสารภี โดยทำการตรวจ Rapid Antigen หรือการตรวจเชื้อจากโพรงจมูกด้วยวิธีหยดน้ำยา ในกลุ่มพนักงานขับรถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ ซึ่งเมื่อวานนี้ได้ดำเนินการตรวจไปแล้วกว่า 90 ราย พบผู้มีผลบวก 2 ราย จึงส่งเข้า SWAB เพื่อยืนยันอีกครั้ง

ด้านการตรวจคัดกรองเชิงรุก ทีมสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ออกตรวจที่โรงเรียนศรีจอมทอง และบ้านแม่สอย จำนวน 121 ราย พบผู้มีผลพวกเพียง 4 ราย ส่วนคลัสเตอร์ที่ยังคงพบผู้ติดเชื้ออยู่นั้น มี 2 คลัสเตอร์ ได้แก่ คลัสเตอร์ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย รวมผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์นี้ 124 ราย และคลัสเตอร์คนเก็บลำไย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 11 ราย รวมผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์นี้ 53 ราย อย่างไรก็ตาม ในวันนี้มีคลัสเตอร์ใหม่เพิ่มมาอีก 1 คลัสเตอร์ คือ คลัสเตอร์แคมป์ก่อสร้าง บ้านโป่งน้อย ตำบลสุเทพ ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 5 ราย รวมผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์นี้ 12 ราย ซึ่งเป็นการระบาดในกลุ่มคนงานก่อสร้างที่เป็นคนต่างด้าวและญาติใกล้ชิด

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ 46 ราย วันนี้ เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 35 ราย ซึ่งมาจาก 3 คลัสเตอร์ดังกล่าว จำนวน 19 ราย กลุ่มเด็กนักเรียนประถมศึกษา ในพื้นที่อำเภอฝาง 6 ราย ซึ่งติดมาจากครอบครัวที่เป็นพนักงานขับรถขนส่งสินค้า จนนำเชื้อไปแพร่กระจายสู่กลุ่มเพื่อนนักเรียน อีก 7 ราย เป็นการติดเชื้อจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อก่อนหน้า และอีก 3 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวน ส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 11 ราย เป็นการนำเชื้อเข้ามาจากต่างจังหวัด ซึ่งมาจากกรุงเทพมหานคร 8 ราย ปทุมธานี 1 ราย ราชบุรี 1 ราย และอยุธยาอีก 1 ราย โดยรายที่มาจากราชบุรี เป็นพนักงานชับรถขนส่งสินค้าที่พบว่าติดเชื้อเมื่อวานนี้ ขณะนี้เป็นผู้ป่วยอาการหนัก กลุ่มสีแดง ไม่สามารถให้ข้อมูลได้

จึงขอให้กลุ่มเสี่ยงสูง คือเจ้าของร้านค้าที่รับสินค้าจากรถบรรทุกขนส่งสีน้ำเงิน หมายเลขทะเบียน 70-7932 ราชบุรี ในช่วงระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2564 ตามเส้นทางอำเภอเมืองเชียงใหม่ ถึงอำเภอฝาง ซึ่งคาดว่าเป็นสินค้าประเภทเส้นก๋วยเตี๋ยว เข้ารับการตรวจหาเชื้อโดยด่วนที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทุกแห่ง ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ติดเชื้อมีอาการหนักจึงสามารถแพร่กระจายเชื้อได้มาก

และจากการที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนมาก ในคลัสเตอร์ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง และกระจายเชื้อไปในหลายกลุ่ม ทั้งผู้เก็บลำไย นักเรียนโรงเรียนบ้านโรงวัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโรงวัว และคนในครอบครัวของเด็ก ๆ จึงขอให้ประชาชนงดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว และขอให้ผู้ประกอบอาชีพจ้างเก็บลำไยไปติดต่อขึ้นทะเบียนกับเกษตรอำเภอ เกษตรตำบล หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ เข้ารับการตรวจ SWAB ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง และเข้ารับทราบมาตรการป้องกันโรคจากสาธารณสุขอำเภอก่อนออกไปเก็บลำไยในครั้งต่อไป

นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีมติออกคำสั่งที่ 84/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมโรคโควิด -19 แบบบูรณาการ ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้การเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นไปอย่างเหมาะสม กระทบต่อการประกอบกิจกรรมอันจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนให้น้อยที่สุด โดยกำหนดให้ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ ไม่เกินเวลา 23.00 นาฬิกา โดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านและพื้นที่ต่อเนื่อง ทั้งนี้ ให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ระหว่างเวลา 11.00 – 14.00 นาฬิกา และเวลา 17.00 – 21.00 น.

ข่าว-ภาพ : นันธิกา กิจปาโล/ศราวุธ เจิมจันทร์  – สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Facebook Comments