กรมการค้าต่างประเทศขนทัพผู้ประกอบการเยือนเชียงใหม่ ดันสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยเป็น“ของฝากต้องซื้อ”

กรมการค้าต่างประเทศขนทัพผู้ประกอบการเยือนเชียงใหม่ ดันสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยเป็น“ของฝากต้องซื้อ”

     กรมการค้าต่างประเทศ จัดงาน “APi Parade 2019 มหัศจรรย์สินค้าเกษตรนวัตกรรม เปิดประตูสู่ ล้านนา” ระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยในภูมิภาค หวังสร้างความตระหนักรู้ ดึงกําลังซื้อ ต่างชาติ พร้อมดันต่อลุ้นจําหน่ายในโมเดิร์นเทรด

     ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (API) กรมการค้าต่างประเทศ (นายกิตติพงษ์ จันทรสกุล) เปิดเผยภายหลังจากการเป็นประธานเปิดงาน API Parade 2019 มหัศจรรย์สินค้าเกษตร นวัตกรรม เปิดประตูสู่ล้านนา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ว่า การจัดงานใน ครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพี่น้องชาวเชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา และจังหวัดใกล้เคียง และเพื่อเป็นการตอกย้ําความสําเร็จที่เกิดขึ้นดังกล่าว กรมการค้า ต่างประเทศจึงเดินหน้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ ได้นําสินค้าเกษตร นวัตกรรมไปวางจําหน่ายยังห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลในหัวเมืองใหญ่อย่าง ชลบุรี (พัทยา) ภูเก็ต และเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่สําคัญ และยังเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก โดยคาดว่าจะ สามารถสร้างการรับรู้และยอดขายได้ดีไม่แพ้ปีที่แล้วอย่างแน่นอน ด้วยศักยภาพและเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ สินค้าเกษตรนวัตกรรมของไทย จะสามารถดึงดูดให้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ได้มีโอกาสได้ทดลองชิมและทดลองใช้ เกิดความประทับใจจนซื้อกลับไปเป็นของฝากที่บอกต่อกันปากต่อปาก ทําให้สินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย กลายเป็นสินค้าต้องซื้อฝากเมื่อมาเยือนประเทศไทยในหมู่นักท่องเที่ยวในอนาคต อันจะช่วยพลิกฟื้น และเพิ่ม มูลค่าให้กับพืชผลทางการเกษตรของไทยได้อย่างมหาศาล ยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ ทําน้อยแต่ได้มาก โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เข้าช่วย ตามนโยบาย “Thailand 4.0” ของรัฐบาล

     ทั้งนี้ ภายในงาน “API Parade 2019 มหัศจรรย์สินค้าเกษตรนวัตกรรม เปิดประตูสู่ล้านนา” ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ มากมาย อาทิ
– กิจกรรมแสดงและจําหน่ายสินค้าสินค้าเกษตรนวัตกรรม โดยมีผู้ประกอบการกว่า 30 ร้านค้า ทั้งในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารผลิตภัณฑ์ความงาม และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและไลฟ์สไตล์ มาจัดแสดง และจำหน่ายให้ชาวเหนือ ได้เลือกซื้อกันอย่างจุใจ
– กิจกรรม ช้อป สุด Fin , ซิม สุด Fun , แชร์ สุดมันส์ พร้อมลุ้นรับของที่ระลึก
– กิจกรรมประมูลสินค้าเกษตรนวัตกรรม
– กิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ

     ผู้อํานวยการสถาบัน APi กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาด สินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยใน 3 ภูมิภาคจะเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้า เกษตรนวัตกรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาเยี่ยมชม โดยการจัดงาน “API Parade 2019 มหัศจรรย์สินค้าเกษตรนวัตกรรม เปิดประตูสู่ล้านนา” มีกําหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 28 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และหากผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อ/ติดตามความเคลื่อนไหวของสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตร นวัตกรรม ได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้
02 547 4744 – 86 ต่อ 4044,4047
facebook.com/APiinspire
Dft.go.th/apiinspire
APiinspire@gmail.com
twitter.com/APi
inspireinstagram.com/APiinspire