19 ก.ค. 64 เชียงใหม่วันนี้ ติดโควิดเพิ่ม +46 ราย และ ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

905

19 ก.ค. 64 เชียงใหม่วันนี้ ติดโควิดเพิ่ม +46 ราย และ ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

19 ก.ค. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 46 ราย
– ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม
– รวมยอดสะสมการระบาดระลอกใหม่ จำนวน 4,790 ราย
– รักษาอยู่ใน รพ. 548 ราย
– รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 4,202 ราย
– เสียชีวิตสะสม 27 ราย
blank