17 ก.ค. 64 เชียงใหม่รายงาน วันนี้ติดโควิดเพิ่ม 52 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

575

17 ก.ค. 64 เชียงใหม่รายงาน วันนี้ติดโควิดเพิ่ม 52 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

 เชียงใหม่รายงาน วันนี้ติดโควิดเพิ่ม 52 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม
 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 52 ราย
– ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม
– รวมยอดสะสมการระบาดระลอกใหม่ จำนวน 4,687 ราย
– รักษาอยู่ใน รพ. 466 ราย
– รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 4,181 ราย
– เสียชีวิตสะสม 27 ราย
blank