หมอแนะผู้ปกครอง จากการดูละครเรื่อง “กลิ่นกาสะลอง” เรื่องนิสัย “ซ้องปีบ”

2852
นิสัยซ้องปีบ

“เด็กเป็นยังไงมันก็อยู่ที่คนเลี้ยงไม่ใช่เหรอ”
หมอแนะผู้ปกครอง จากการดูละครเรื่อง “กลิ่นกาสะลอง”
จากเพจเฟซบุ๊ก สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

#เราเป็นสิ่งแวดล้อมแบบไหนให้กับเด็กของเรา
🌸 ไม่ว่าจะในยุคสมัยที่เรายังต้องใช้โทรเลข หรือในยุคที่เราติดต่อกันได้ตลอดเวลาด้วยอินเตอร์เน็ต
สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยน ก็คือ ประสบการณ์ในวัยเด็กมีผลอย่างมากต่อบุคลิกภาพของคนคนหนึ่ง
🌸 ซ้องปีบมีนิสัยเจ้าอารมณ์ เห็นแก่ตัว ชอบโทษคนอื่น
ไม่ต่างจากพ่อที่คอยให้ท้ายเธอมาตลอด
แต่ไม่เคยเป็นตัวอย่างที่ดี หรือให้ความรู้สึกมั่นคงทางใจ
( ก้าวร้าวแบบลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเช่นนี้
ศัพท์ทางจิตวิทยาเรียกว่า identification with the aggressor )
🌸 บางครั้งคนเป็นพ่อแม่อาจไม่ต้องมองไปที่ไหนไกล
เมื่อลูกมีการแสดงออกที่ไม่น่ารัก หรือเป็นผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะไม่เหมาะสมกับวัย
เพียงหันกลับมาทบทวนว่า เราได้ “ฝึกฝน” เขามาอย่างไร
หากเขาเป็น ‘ต้นกล้า’ เรา(เคย)เป็น ‘สิ่งแวดล้อม’ แบบไหน ?
🌸 อย่างไรก็ตาม มิใช่เพียงแต่พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูหลักเท่านั้น ที่เป็นสิ่งแวดล้อมของเด็ก
แต่ยังรวมถึง พวกเราทุกคน
ทุก ๆ คนในสังคมต่างมีส่วนเป็นตัวอย่างของเด็กๆ ผ่านการกระทำของตัวเองเช่นกัน
#หมอมีฟ้า
#กลิ่นกาสะลอง 

ข้อมูลที่มา สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

Facebook Comments