อย. ขึ้นทะเบียนชุดตรวจโควิดด้วยตนเองแล้ว 4 บริษัท คาดว่า ผู้ผลิตและผู้นำเข้าจะเริ่มกระจายชุดตรวจไปถึงมือประชาชนได้ตั้งแต่วันนี้ โดยสามารถหาซื้อได้ที่สถานพยาบาล หน่วยงานของรัฐ และร้านขายยาที่มีเภสัชกร พร้อมเตือน ไม่ควรซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ เสี่ยงต่อการนำไปใช้และแปลผลผิดพลาด

1129

อย. ขึ้นทะเบียนชุดตรวจโควิดด้วยตนเองแล้ว 4 บริษัท คาดว่า ผู้ผลิตและผู้นำเข้าจะเริ่มกระจายชุดตรวจไปถึงมือประชาชนได้ตั้งแต่วันนี้ โดยสามารถหาซื้อได้ที่สถานพยาบาล หน่วยงานของรัฐ และร้านขายยาที่มีเภสัชกร พร้อมเตือน ไม่ควรซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ เสี่ยงต่อการนำไปใช้และแปลผลผิดพลาด

blank
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อนุมัติขึ้นทะเบียน ชุดตรวจโควิด แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 4 รายการ (ข้อมูล ณ 15 กรกฎาคม 2564) คาดว่า ผู้ผลิตและผู้นำเข้าจะเริ่มกระจายชุดตรวจไปถึงมือประชาชนได้ตั้งแต่วันนี้ โดยสามารถหาซื้อได้ที่สถานพยาบาล หน่วยงานของรัฐ และร้านขายยาที่มีเภสัชกร
ทั้งนี้ ผู้บริโภคไม่ควรซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเองผ่านทางสื่อออนไลน์หรือจากแหล่งอื่น เนื่องจากอาจได้รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพ เสี่ยงต่อการนำไปใช้และแปลผลผิดพลาด สำหรับผู้ประกอบการที่จะโฆษณาจำหน่ายชุดตรวจโควิด จะต้องได้รับอนุญาตจาก อย. ก่อน หากฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ส่วนรายชื่อชุดตรวจโควิดด้วยตนเองที่ผ่านการรับรองจาก อย (ณ 15 กรกฎาคม 2564) มีดังนี้
1.STANDARD Q COVID-19 Ag Home Test รหัสสินค้า Q-NCOV-03G นำเข้าโดย บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตโดย SD Biosensor Inc., Korea. เลขที่ใบรับรองประเมินเทคโนโลยี T 6400120 เป็นการเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูก วิดีโอสาธิตวิธีใช้ https://youtu.be/xIgWqXxDVbc
2.SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal รหัสสินค้า 9901-NCOV-06G, Roche’s code : 09445323077 นำเข้าโดยบริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตโดย SD Biosensor Inc., Korea. เลขที่ใบรับรองประเมินเทคโนโลยี T 6400121 เป็นการเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูก วิดีโอสาธิตวิธีใช้ https://youtu.be/Hf2OfXnvbkU
3.SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (GICA) รหัสสินค้า K602-1H, K602-5H, K602-1S และ K602-5S นำเข้าโดย บริษัท เจเนอรัลไซเอนซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด ผลิตโดย Shenzhen Kisshealth Biotechnology Co., Ltd, P.R. China เลขที่ใบรับรองประเมินเทคโนโลยี T 6400122 โดยชุดตรวจดังกล่าวมี 2 รูปแบบ คือ เก็บตัวอย่างจากโพรงจมูก วิดีโอสาธิตวิธีใช้ https://youtu.be/vqLII3YZqPM และเก็บตัวอย่างจากน้ำลาย วิดีโอสาธิตวิธีใช้ https://youtu.be/FVonSJ3xP_k
4.SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography) นำเข้าโดยบริษัท ออสท์แลนด์ แคปปิตอล จำกัด ผลิตโดย Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd. P.R. China เลขที่ใบรับรองประเมินเทคโนโลยี T 6400123 ยังไม่มีข้อมูลแสงสาธิตวิธีใช้
ที่มา : รัชดา ธนาดิเรก – รองโฆษกรัฐบาล