15 ก.ค. 64 เชียงใหม่วันนี้ติดเชื้อเพิ่ม 66 ราย เปิดโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ โรงเรียนบ้านกองแหะ หลังพบผู้ติดเชื้อเป็นเด็กในชุมชนเพิ่มขึ้นจำนวนมาก

535

15 ก.ค. 64 เชียงใหม่วันนี้ติดเชื้อเพิ่ม 66 ราย เปิดโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ โรงเรียนบ้านกองแหะ หลังพบผู้ติดเชื้อเป็นเด็กในชุมชนเพิ่มขึ้นจำนวนมาก

วันที่ 15 ก.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน ว่าวันนี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 66 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 เป็น 4,550 ราย รักษาหายแล้ว 4,174 ราย ยังคงมีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 349 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนาม 147 ราย โรงพยาบาลรัฐ 122 ราย และโรงพยาบาลเอกชน 79 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 1 ราย โดยในวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของจังหวัดเชียงใหม่ยังอยู่ที่ 27 ราย ขณะที่กลุ่มผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 249 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 76 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 23 ราย และผู้ป่วยอาการหนัก (สีแดง) 1 ราย
การตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มผู้สัมผัสหรือผู้เสี่ยงสูง เมื่อวานนี้ (14 ก.ค. 64) ตรวจไป 2,138 ราย พบผู้มีผลบวก 66 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.09 โดยปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อยังคงเป็นการสัมผัสแหล่งระบาดโรคในต่างจังหวัด แล้วเดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่ และกระจายเชื้อสู่ครอบครัว สถานที่ทำงาน ทั้งนี้ ได้พบการติดเชื้อจากการสัมผัสในชุมชนเพิ่มสูงมากจากคลัสเตอร์บ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
การตรวจผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวานนี้ (14 ก.ค. 64) ที่จุดตรวจเฉพาะกิจท่าอากาศยาน ตรวจไป 166 ราย พบเชื้อ 2 ราย ส่วนที่สถานีรถไฟ ตรวจไป 6 ราย สถานีขนส่งอาเขต ตรวจไป 12 ราย และผู้ที่เดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัว ตรวจไป 5 ราย และตรวจทหารเกณฑ์ที่ กองบิน 41 อีก 42 ราย ทั้งหมดไม่พบเชื้อ
สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ 66 ราย วันนี้ เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 54 ราย มาจากคลัสเตอร์โป่งแยง 40 ราย (1 ราย ขายของอยู่ในตลาดเมืองใหม่) เป็นผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อก่อนหน้ารายย่อย ๆ 10 ราย พนักงานบริษัทฟาร์มเฮาส์ 1 ราย พนักงานร้านรีแลกซ์ เอ็กเพรส & สปา 1 ราย และอยู่ระหว่างสอบสวนหาสาเหตุอีก 2 ราย ส่วนผู้ติดเชื้ออีก 12 ราย เป็นการนำเชื้อเข้ามาจากต่างจังหวัด ซึ่งมาจากกรุงเทพมหานคร 5 ราย (เป็นพนักงานขับรถส่งสินค้า 3 ราย) ปทุมธานี 3 ราย ท่าขี้เหล็ก เมียนมา 1 ราย แม่สอด จังหวัดตาก 1 ราย เชียงราย 1 ราย และอุดรธานี 1 ราย
วันนี้ยังมีคลัสเตอร์ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ได้แก่ คลัสเตอร์โรงงานขนมปัง อำเภอสันกำแพง พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย คลัสเตอร์กองแหะ โป่งแยง พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 40 ราย ส่วนร้าน Relax Express & Spa ย่านท่าแพ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย โดยคลัสเตอร์กองแหะ โป่งแยง ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้ว 60 ราย ซึ่งรายใหม่ที่พบวันนี้ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านกองแหะ เป็นเด็กชาย 16 คน เด็กหญิง 13 คน ครูชาย 2 คน และครูหญิง 2 คน คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีมติให้เปิดโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจโรงเรียนบ้านกองแหะ โดยใช้อาคารเรียนเป็นที่รักษาตัว มีห้องน้ำแยกชายหญิง และใช้อาคารแผนกเด็กเป็นอาคารพยาบาล ซึ่งขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการลำเลียงที่นอน อุปกรณ์ เครื่องใช้ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ เข้าประจำการโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจแล้ว และสามารถดำเนินการรับผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาได้ทันที
สำหรับข้อมูลการฉีดวัคซีน ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วร้อยละ 67 ของเป้าหมายประชากร 1,200,000 คน โดยมีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้ว 196,892 คน หรือร้อยละ 16 ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้มีมติเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนออกมาแล้วว่า ให้ทำการฉีดวัคซีนซิโนแวค เป็นเข็มที่ 1 และวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า เป็นเข็มที่ 2 ห่างกัน 3 สัปดาห์ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าสามารถกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันมากขึ้น และป้องกันการติดเชื้อของสายพันธุ์เดลต้าได้ดี จึงขอให้ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัยของวัคซีน
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติให้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ ที่โรงเรียนบ้านกองแหะ หลังพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มเด็กในชุมชนจากคลัสเตอร์บ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม เพิ่มขึ้นจำนวนมาก
///////////////
นันธิกา กิจปาโล/พยุงศักดิ์ เทพแก้ว ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
Facebook Comments