กำลังผาเมือง จัดอากาศยาน ฮ.ท. 212 ร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์ เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

205

กำลังผาเมือง จัดอากาศยาน ฮ.ท. 212 ร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์ เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

555649กองทัพบก โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ได้รับการร้องขอการส่งป่วยทางอากาศยาน โดยร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้ประสาน พลตรี นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เพื่อจัดอากาศยานสนับสนุนการส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยมอบหมายให้ ชุดปฏิบัติการบินทหารบก กองกำลังผาเมือง จัดอากาศยาน ฮ.ท. 212 จำนวน 1 เครื่อง ร่วมกับ ทีมแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์ เพื่อทำการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน เพศหญิง อายุ 26 ปี ซึ่งไปตรวจที่โรงพยาบาลเวียงแหงด้วยอาการปวดศีรษะมาก หลังจากนั้นผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น ได้ทำการฟื้นคืนชีพจนผู้ป่วยกลับมามีชีพจรอีกครั้ง ซึ่งจากการตรวจร่างกายพบว่ามีเลือดออกในศีรษะ

555650

อากาศยานจากชุดปฏิบัติการบินทหารบก กองกำลังผาเมือง ได้ยกตัวจาก สนาม ฮ. อำเภอแม่ริม ไปรับผู้ป่วยที่ โรงพยาบาลเวียงแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาลต่อที่ โรงพยาบาลนครพิงค์ ใช้เวลาบินประมาณ 30 นาที ขณะนี้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทันถ่วงที และมีอาการปลอดภัย ทั้งนี้การช่วยเหลือดังกล่าว กองทัพบก ได้ทำข้อตกลง (MOU) ระหว่าง กองทัพบก กับ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ทั้งนี้เพราะการส่งผู้ป่วยเจ็บ ถือเป็นภารกิจที่สำคัญของกองทัพบก สามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว เป็นการช่วยเหลือชีวิตพี่น้องประชาชน และที่สำคัญ กองกำลังผาเมือง และศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือประชาชน ในทุกโอกาส และมีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตลอด 24 ชั่วโมง

555652

1645794

 

16457931645792

Facebook Comments