กกพ. ลงมติ ตรึงค่าเอฟทีประจำงวด ก.ย. – ธ.ค. 64 ลดค่าครองชีพประชาชน ส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้ายังคงจ่ายค่าไฟฟ้าเท่าเดิมในอัตรา 3.61 บาทต่อหน่วย

555

กกพ. ลงมติ ตรึงค่าเอฟทีประจำงวด ก.ย. – ธ.ค. 64 ลดค่าครองชีพประชาชน ส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้ายังคงจ่ายค่าไฟฟ้าเท่าเดิมในอัตรา 3.61 บาทต่อหน่วย

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. ลงมติ ตรึงค่าเอฟทีประจำงวด ก.ย. – ธ.ค. 64 ที่ -15.32 สตางค์ต่อหน่วย หนุนรัฐบาลและลดค่าครองชีพประชาชนไม่ให้ถูกซ้ำเติมจากเชื้อเพลิงขาขึ้น ส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้ายังคงจ่ายค่าไฟฟ้าเท่าเดิมในอัตรา 3.61 บาทต่อหน่วย ต่อไปจนถึงสิ้นปี 2564 ตามแนวทางการพิจารณาที่จะเกลี่ยค่าเอฟทีให้คงที่ตลอดปี 2564 นี้

Facebook Comments