เชียงใหม่วานนี้ ติดโควิดเพิ่ม 31 ราย พบอีก 1 คลัสเตอร์ใหม่ เปิดโรงพยาบาลสนาม รับผู้ป่วยสีเขียว

2059

เชียงใหม่วานนี้ ติดโควิดเพิ่ม 31 ราย พบอีก 1 คลัสเตอร์ใหม่ เปิดโรงพยาบาสนาม รับผู้ป่วยสีเขียว

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 31 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมเป็น 4,295 ราย รักษาหายแล้ว 4,124 ราย ยังคงมีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 141 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลรัฐ 104 ราย โรงพยาบาลเอกชน 37 ราย และรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลต่างจังหวัดและอยู่ระหว่างสอบสวนโรค 4 ราย โดยในวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของจังหวัดเชียงใหม่ยังอยู่ที่ 26 ราย ขณะที่กลุ่มผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 88 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 40 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 11 ราย และผู้ป่วยอาการหนัก (สีแดง) 2 ราย

การตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มผู้สัมผัสหรือผู้เสี่ยงสูง เมื่อวานนี้ (7 ก.ค. 64) ตรวจไป 1,874 ราย พบผู้มีผลบวก 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.64 สำหรับปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อยังคงเป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จากนั้นจะพบว่ามีการติดเชื้อต่อไปในครอบครัว ชุมชน และสถานที่ทำงาน นอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน CM-CHANA และไม่รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรค ไม่เคร่งครัดในการกักตัวที่บ้าน จึงทำให้เกิดความเสี่ยงในครอบครัวตามมา

ด้านการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยง มีการตรวจคัดกรองในกลุ่มแรงงานต่างด้าว เมื่อวานนี้ (7 ก.ค. 64) ที่อำเภอแม่อาย จำนวน 5 แคมป์ 20 คน ไม่พบผู้ติดเชื้อ และในการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาทางเครื่องบินเมื่อวานนี้ตรวจทั้งหมด 205 ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อ แต่อย่างไรก็ตามผู้ที่ผ่านการตรวจคัดกรองไปแล้วยังคงต้องมีการสังเกตตัวเองและมีการกักตัวเอง 14 วัน ส่วนการตรวจคัดกรองที่สถานีขนส่งอาเขตและสถานีรถไฟ จะเริ่มดำเนินการภายในคืนวันนี้

สำหรับวันนี้มีการประกาศคลัสเตอร์ใหม่ 1 คลัสเตอร์ คือ คนขายชากาแฟ ที่อำเภอสันทราย และมีคลัสเตอร์ที่ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด 4 คลัสเตอร์ เนื่องจากยังมีการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม

blankสำหรับรายละเอียดของผู้ติดเชื้อรายใหม่ 31 ราย ประกอบด้วยผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์ต่างๆ 16 ราย ผู้ติดเชื้อที่มีประวัติการเดินทางจากต่างจังหวัด 13 ราย ติดเชื้อจากการสัมผัสในผู้ที่เดินทางเข้ามาจากต่างจังหวัด 1 ราย และอยู่ระหว่างสอบสวนโรค 1 ราย

blankพบผู้ติดเชื้อที่เดินทางเข้ามาจากต่างจังหวัดทั้งหมด 13 ราย มาจากพื้นที่กรุงเทพฯ 8 ราย นนทบุรี 1 ราย ปทุมธานี 2 ราย เชียงราย 1 ราย และผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองจากประเทศเมียนมา 1 ราย รวมยอดสะสมผู้ติดเชื้อที่เดินทางเข้ามา ตั้งแต่วันที่ 1-8 กรกฎาคม ทั้งหมด 59 ราย โดยจังหวัดที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่และพบผู้มีผลบวกมากที่สุด คือจากกรุงเทพฯ 45 ราย

blank

blank

สำหรับคลัสเตอร์พนักงานขับรถส่งสินค้าทางการเกษตร อำเภอฮอด วันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มและได้ทำการตรวจกลุ่มเสี่ยงสูงทั้งหมดแล้ว พบผลเป็นลบ และได้ทำการกักตัว 14 วัน

blankคลัสเตอร์ใหม่ คนขายกาแฟ อำเภอสันทราย ผู้ป่วยรวม 10 ราย วันนี้พบเพิ่มอีก 5 ราย โดย CM4277 ไปสัมผัสกับ CM 4322 ที่ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม และกระจายต่อในกลุ่มผู้พักอาศัยในเมือง อีก 5 ราย ในจำนวนนี้มีเด็ก 3 ขวบ ที่ศูนย์เด็กเล็กของเทศบาลตำบลริมใต้ และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านริมใต้อายุ 6 ขวบ โดยทีมอำเภอแม่ริมทำการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูงแล้ว 27 ราย ผลเป็นลบทั้งหมด

blank
คลัสเตอร์ไซต์งานตกแต่งภายในโรงเรียนเอกชน ผู้ติดเชื้อทั้งหมด 11 ราย วันนี้พบเพิ่ม 1 รายเป็นผู้สัมผัสกับ CM 4294 รหัส CM4364 เป็นคนในครอบครัว พนักงานที่มีผลเป็นลบและครอบครัวที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ได้กักตัว 14 วันแล้ว

blankและคลัสเตอร์สุดท้าย คลัสเตอร์โรงงานขนมปัง อำเภอสันกำแพง มีผู้ป่วยยืนยันทั้งหมด 24 ราย วันนี้พบรายใหม่เพิ่มอีก 10 ราย และมีการสัมผัสในครอบครัว สิ่งที่จะต้องเฝ้าระวังและสังเกตเป็นพิเศษ คือ พนักงานขับรถส่งของและพนักงานขาย ที่เดินทางไปส่งสินค้าที่เชียงใหม่และในภาคเหนือ ซึ่งมีโอกาสที่จะทำให้เกิดการกระจายเชื้อเป็นวงกว้างได้ โดยขณะนี้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ ศปก.อำเภอสันกำแพง โดยนายอำเภอ ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคแล้ว โดยทางบริษัทจะทำการปิดทำความสะอาดเป็นเวลา 5 วัน หลังจากนั้นจะเปิดดำเนินการ โดยให้พนักงานที่มีความปลอดภัยและมีความเสี่ยงต่ำมาปฏิบัติหน้าที่แทน ส่วนพนักงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีผลเป็นลบ ต้องกักตัวให้ครบ 14 วัน ทั้งนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกประกาศให้ผู้ที่สัมผัส ซึ่งได้แก่ เจ้าหน้าที่ร้านค้าที่รับสินค้ากับโกดังขนมปัง ที่อำเภอสันกำแพงดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2564 เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง พร้อมกักตัวเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน นับจากวันที่สัมผัสกลุ่มเสี่ยงวันสุดท้าย

blank
จังหวัดเชียงใหม่ได้เริ่มเปิดโรงพยาบาลสนามแล้ววันนี้ โดยใช้ Hall 1 ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ สำหรับดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว เพื่อแบ่งเบาภาระบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลหลัก และสำรองพื้นที่ในโรงพยาบาลหลักเพื่อรองรับผู้ป่วยกลุ่มสีแดงได้ตลอดเวลา ทั้งนี้หากมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นจะได้ขยายใช้พื้นที่ใน Hall อื่นต่อไป โดยโรงพยาบาลสนามจะเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมด้านการรักษา เนื่องด้วยพื้นที่ในโรงพยาบาลหลักต้องใช้สำหรับรองรับผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ด้วย

สำหรับวัคซีน ขณะนี้มีผู้ประสงค์ฉีดวัคซีนแล้ว 843,471 และฉีดไปแล้ว 165,119 ราย จึงขอแจ้งให้ทุกท่านที่จองคิวไว้ ขณะนี้ทางคณะทำงานฯ ได้เตรียมการนัดหมาย ผู้ที่จองคิวจาก “ก๋ำแปงเวียง” และหน่วยงานเข้ามาฉีดในลำดับต่อไป เนื่องจากคิวผู้ที่ลงทะเบียน “หมอพร้อม” กำลังจะได้รับการฉีดครอบคลุมแล้ว จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่ยังลังเล รีบลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเว็บเพจ ก๋ำแปงเวียง “ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อเชียงใหม่”

ข่าว-ภาพ : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / พยุงศักดิ์ เทพแก้ว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่