เชียงใหม่ยกระดับ ตั้งจุดตรวจ Swab หาเชื้อโควิด-19 ก่อนออกจากสนามบิน คัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัด

2006

เชียงใหม่ยกระดับ ตั้งจุดตรวจ Swab หาเชื้อโควิด-19 ก่อนออกจากสนามบิน คัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัด

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร และนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจติดตามการดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (swab test) ในกลุ่มผู้โดยสารที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด และอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ก่อนออกจากสนามบินเชียงใหม่ โดยมีนายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ นาวาอากาศโท มัธยัณห์ ไกรสรทองศรี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายปฏิบัติการ) นายกฤษฎา พุกะทรัพย์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายสนับสนุนธุรกิจ) ผู้บริหารท่าอากาศยานเชียงใหม่ และผู้เกี่ยวข้องร่วมอำนวยความสะดวกและสังเกตการณ์ เพื่อให้การดำเนินการตรวจคัดกรองดังกล่าวเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว

blank

ทั้งนี้เมื่อผู้โดยสารเดินทางมาถึงยังท่าอากาศยานเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ Airport Helper จะแจ้งข้อมูลและแนะนำมาตรการต่างๆ ของจังหวัด จากนั้นเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคฯ จะตรวจสอบการลงทะเบียน CM CHANA รวมทั้งประวัติการรับวัคซีน ผู้โดยสารที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (10 จังหวัด) และอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ต้องรับการตรวจ swab บริเวณประตูทางออกหมายเลข 1 ซึ่งการตรวจจะไม่มีค่าใช้จ่ายและจะทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากตรวจเสร็จสามารถกลับไปกักตัวในสถานที่พักของตนเอง กรณีมีบ้านในจังหวัดเชียงใหม่ให้ทำการกักตัวที่บ้านของตนเอง หากไม่มีให้กักตัวที่โรงแรมที่ได้จองไว้แล้ว หรือสถานที่กักตัวของรัฐ หรือโรงแรมที่รัฐกำหนด ส่วนการแจ้งผลตรวจสอบได้จากการสแกน QR Code ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ แต่หากผลเป็นบวกจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปทันที

blank

สำหรับผู้โดยสารที่ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 15 คือ AstraZeneca ฉีดเข็มแรกแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน และ Sinovac ฉีดครบ 2 เข็ม หรือวัคซีนยี่ห้ออื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด สามารถขอรับการผ่อนผันไม่ต้องตรวจ swab และกักตัว โดยแจ้งแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำด่านคัดกรองเพื่อรับคำแนะนำในการปฏิบัติต่อไป

blank

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจคัดกรอง ขอความกรุณาผู้โดยสารลงทะเบียน CM-CHANA ไว้ล่วงหน้า และเตรียมเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่

blankblankblankblankblankblank