ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มมาตรการตรวจคัดกรองเข้ม เพื่อคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้าจังหวัดเชียงใหม่ จากผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดทางเครื่องบิน

278

ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มมาตรการตรวจคัดกรองเข้ม เพื่อคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้าจังหวัดเชียงใหม่ จากผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดทางเครื่องบิน

วันนี้ (7 ก.ค. 64) นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร และ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ และ นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันลงพื้นที่ติดตามการตรวจคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ทางเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามมาตรการเชิงรุกที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดไว้ เพื่อป้องกันการนำเข้าเชื้อโควิด-19 จากผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด หรือ พื้นที่สีแดงเข้ม และผู้ที่มาจาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไม่ให้มีการแพร่ระบาดในจังหวัดเชียงใหม่ สร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน โดยในวันนี้ถือเป็นวันแรกที่มีการคัดกรองแบบเต็มรูปแบบ ซึ่งทางท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้ตั้งจุดตรวจคัดกรองบริเวณผู้โดยสารขาเข้า ตั้งแต่ทางลงบันได ก่อนรับกระเป๋า สัมภาระในตัวอาคาร โดยมีเจ้าหน้าที่จากการท่าอากาศยานเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานควบคุมโรคติดต่อ และฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงใหม่ คอยประจำจุดตรวจคัดกรอง และให้คำแนะนำแก่ผู้เดินทาง ขณะเดียวกันก็ได้เตรียมจุดบริการสำหรับทำการ swab เพื่อหาเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือฉีดวัคซีนไม่ครบตามกำหนด
ทั้งนี้ เมื่อมาถึงสนามบิน ผู้โดยสารจะต้องผ่านจุดตรวจการลงทะเบียนแอปพลิเคชั่น CM-CHANA ก่อน จากนั้นจะมีการตรวจคัดกรองการฉีดวัคซีน โดยแยกออกเป็น 2 เส้นทาง สำหรับผู้ที่ผ่านการฉีดวัคซีนมาแล้วตามกำหนด คือ แอสตร้าเซเนกา เข็มแรก ไม่น้อยกว่า 14 วัน และ ซิโนแวค ครบ 2 เข็ม หรือวัคซีนยี่ห้ออื่น ๆ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด จะไม่ต้องเข้ารับการ swab เพื่อหาเชื้อโควิด-19 ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือ ฉีดแล้วแต่ยังไม่ครบกำหนด จะต้องถูกแยกตัวออกมาอีกเส้นทางหนึ่ง เพื่อลงทะเบียนประวัติ และทำการตรวจหาเชื้อด้วยการ swab ก่อน จึงจะสามารถออกจากท่าอากาศยานได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตรวจคัดกรองและตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาในทันทีตั้งแต่ต้นทาง และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง โดยไม่ต้องเดินทางไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง ทั้งนี้ ทางสาธารณสุขจะได้จัดส่งผลการตรวจให้ทราบภายใน 1 วัน โดยการนี้จะทำให้ง่ายต่อการตรวจติดตามของเจ้าหน้าที่ ทั้งต้นทางและปลายทาง ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดจุดบริการแก่ผู้เดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ ที่การท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในวันนี้เป็นวันแรก และจะจัดบริการตรวจคัดกรองและนำส่งโรงพยาบาล เพื่อทำการ Swab ในส่วนของผู้โดยสารที่เดินทาง โดย สถานีรถไฟ และสถานีขนส่งอาเขต ในลำดับต่อไป

blank blank blank blank blank blank blank blank blank

 ที่มา : Pr chiangmai