7 ก.ค. 64 เชียงใหม่แถลง พบ 3 คลัสเตอร์ใหม่!!! ไซต์งานก่อสร้าง รร.เอกชน ติดเชื้อแล้ว 10 ราย,พนง.ขับรถส่งสินค้าเกษตร อ.ฮอด ติดเชื้อแล้ว 8 ราย, บริษัทขนมปัง อ.สันกำแพง ติดเชื้อแล้ว 15 ราย

1366

7 ก.ค. 64 เชียงใหม่แถลง พบ 3 คลัสเตอร์ใหม่!!! ไซต์งานก่อสร้าง รร.เอกชน ติดเชื้อแล้ว 10 ราย,พนง.ขับรถส่งสินค้าเกษตร อ.ฮอด ติดเชื้อแล้ว 8 ราย, บริษัทขนมปัง อ.สันกำแพง ติดเชื้อแล้ว 15 ราย

ด่วน เชียงใหม่แถลง พบ 3 คลัสเตอร์ใหม่
1. ไซต์งานก่อสร้าง รร.เอกชน ติดเชื้อแล้ว 10 ราย
2. พนง.ขับรถส่งสินค้าเกษตร อ.ฮอด ติดเชื้อแล้ว 8 ราย
3. บริษัทขนมปัง อ.สันกำแพง ติดเชื้อแล้ว 15 ราย
วันที่ 7 ก.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า วันนี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 29 ราย ทั้งนำเข้ามาจากต่างจังหวัด และพบการระบาดในชุมชนเป็นคลัสเตอร์และสัมผัสในครอบครัว ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมเป็น 4,264 ราย รักษาหายแล้ว 4,124 ราย ยังคงมีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 114 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลรัฐ 83 ราย โรงพยาบาลเอกชน 28 ราย และอยู่ระหว่างติดตามตัวเข้ารักษาอีก 3 ราย โดยในวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของจังหวัดเชียงใหม่ยังอยู่ที่ 26 ราย ขณะที่กลุ่มผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 71 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 33 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 8 ราย และผู้ป่วยอาการหนัก (สีแดง) 2 ราย
การตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มผู้สัมผัสหรือผู้เสี่ยงสูง เมื่อวานนี้ (6 ก.ค. 64) ตรวจไป 1,386 ราย ตรวจพบเชื้อ 30 ราย มี 1 ราย ไปรักษาตัวที่ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซึ่งไม่นับเป็นผู้ติดเชื้อของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อยังคงเหมือนเดิม คือเป็นการนำเชื้อเข้ามาจากต่างจังหวัด และแพร่กระจายไปสู่ครอบครัว สถานที่ทำงาน และชุมชน หากผู้สัมผัสเป็นกลุ่มเด็กเล็กอาจทำให้แพร่กระจายเข้าสู่โรงเรียนได้ง่าย
ด้านการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยง มีการตรวจคัดกรองในกลุ่มแรงงานต่างด้าวและโรงงานในอำเภอสันทราย เพิ่ม 753 ราย พบผลเป็นลบทุกราย ในส่วนของผู้ติดเชื้อจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ผ่านมา 7 วัน พบผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 95 ราย เป็นผู้นำเข้ามา 46 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.42 มากที่สุดจากกรุงเทพฯ 37 ราย ปทุมธานี 4 ราย จังหวัดตาก (อ.แม่สอด) 2 ราย นนทบุรี 2 ราย และกำแพงเพชร 1 ราย ขณะที่คลัสเตอร์ต่าง ๆ วันนี้มีคลัสเตอร์เดิม 2 คลัสเตอร์ ยังคงมีการเฝ้าระวังอยู่ และคลัสเตอร์ใหม่เพิ่มอีก 3 คลัสเตอร์ ประกอบด้วย คลัสเตอร์ไซต์งานก่อสร้างโรงเรียนเอกชน ผู้ติดเชื้อรวม 10 ราย คลัสเตอร์คนขับรถขนส่งสินค้าทางการเกษตรอำเภอฮอด มีผู้ติดเชื้อ 8 ราย และคลัสเตอร์โรงงานขนมปัง อำเภอสันกำแพง มีผู้ติดเชื้อรวม 15 ราย ซึ่งทั้ง 3 คลัสเตอร์มีการระบาดไปสู่คนในครอบครัวแล้ว
สำหรับรายละเอียดของผู้ติดเชื้อรายใหม่ 29 ราย มีดังนี้
กลุ่มแรกเป็นผู้ติดเชื้อที่นำเข้ามาจากต่างจังหวัด 9 ราย เป็นพนักงานขับรถส่งของ 3 ราย ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ แล้วเดินทางไปกรุงเทพฯกลับมา เช่น ไปฉีดวัคซีน ไปเยี่ยมญาติ จำนวน 4 ราย ทำงานอยู่กรุงเทพฯ แล้วเดินทางเข้ามาเพื่อรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ราย การสัมผัสในจังหวัดเชียงใหม่ มาจากการสัมผัสในครอบครัวคนขายชากาแฟที่อำเภอสันทราย 1 ราย อีกรายเป็นบุคลากรทางการแพทย์ และครอบครัว Ward EID มีผู้สัมผัสเพิ่มเป็นแม่บ้าน 1 ราย ครอบครัวพนักงานบริษัทย่านสันติธรรม 1 ราย และงานศพที่อำเภอดอยเต่าอีก 1 ราย รวมเป็น 4 ราย
สำหรับการพบผู้สัมผัสในคลัสเตอร์ต่างๆ มีดังนี้
1. คลัสเตอร์ไซดต์งานก่อสร้างโรงเรียนเอกชน มีผู้ติดเชื้อสะสม 10 ราย รายใหม่คือ CM4319 เป็นผู้สัมผัสในครอบครัวของ CM4294
2. คลัสเตอร์พนักงานขับรถขนส่งสินค้าทางการเกษตร อำเภอฮอด เดิมมีผู้ติดเชื้อในจังหวัดเชียงใหม่ 5 ราย จากที่รายงานไปเมื่อวานแล้วนั้น และในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 3 ราย รวมผู้ติดเชื้อ 8 ราย ซึ่งเป็นคนในครอบครัวของ CM4310
3. คลัสเตอร์โรงงานขนมปังอำเภอสันกำแพง วันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 12 ราย รวมจากเมื่อวาน 2 ราย เป็น 14 ราย จากการสอบสวนคาดว่ามีการติดต่อจากรถส่งของจากกรุงเทพฯ มาส่งของวันละ 2 เที่ยว โดยแผนกตรวจสอบสินค้าติดเชื้อก่อน ทั้งหมดเป็นพนักงาน 5 คน พบผลบวก 2 ราย ติดต่อไปที่หัวหน้างาน 1 ราย พนักงานขายและขับรถ ทั้งหมด 58 ราย พบผลบวก 8 ราย ฝ่ายประสานงาน 3 รายพบผลบวก 1 ราย แม่บ้าน 1 รายมีผลบวก และมีการติดต่อไปยังครอบครัวของ CM4332 อีก 1 รายในวันนี้
ในส่วนของผู้ติดเชื้อทั้งหมดนั้น ทีมสอบสวนโรคได้ทำการคัดกรองแยกผู้ที่มีความเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำ โดยผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงจะได้รับการแจ้งติดตามเข้ามารับการตรวจคัดกรอง ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำให้เฝ้าสังเกตอาการตัวเองเป็นเวลา 14 วัน หากมีอาการจึงค่อยมารับการตรวจคัดกรอง ส่วนถ้ามีสถานที่เสี่ยงเพิ่มจะประกาศให้ทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ที่ใช้บริการได้เฝ้าระวังตัวเองต่อไป