กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เตรียมจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชื่อมโยงโดยรถไฟ สืบสานประเพณีท้องถิ่นวิถีล้านนา ระหว่างวันที่ 10-11 ก.ค.นี้ ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีล้านนาให้เป็นที่รู้จักและสร้างรายได้ให้ชุมชนยั่งยืน ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรค โควิด -19

244
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เตรียมจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชื่อมโยงโดยรถไฟ สืบสานประเพณีท้องถิ่นวิถีล้านนา ระหว่างวันที่ 10-11 ก.ค.นี้ ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีล้านนาให้เป็นที่รู้จักและสร้างรายได้ให้ชุมชนยั่งยืน ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรค โควิด -19
blank
วันนี้ (6 ก.ค. 64) ที่ห้องประชุม 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นางปาริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงรถไฟ ในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ว่า กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงรถไฟ ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีท้องถิ่นวิถีล้านนา โครงการท่องเที่ยวธรรมชาติวิถีล้านนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคมนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวสืบสานประเพณีท้องถิ่นวิถีล้านนา ของกลุ่มจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พร้อมส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทางเลือกของกลุ่มจังหวัด
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงรถไฟ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะเดินทางโดยขบวนรถไฟออกจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังจังหวัดลำปาง ซึ่งจะมีการบริการอาหารว่าง ในรูปแบบเบนโตะล้านนา และร่วมรับฟังดนตรีล้านนาร่วมสมัยบนรถไฟระหว่างการเดินทาง เมื่อเดินทางถึงแต่ละจุดสถานที่ จะมีกิจกรรมการท่องเที่ยวเสริม อาทิ การนั่งรถม้าเที่ยวชมและสัมผัสบรรยากาศสองข้างทางย่านเมืองเก่าจังหวัดลำปาง ชมบูธสาธิตทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ตลอดจนเยี่ยมชมกิจกรรมการท่องเที่ยวอื่นๆ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนและเตรียมการสำหรับการเชื่อมโยงกับภูมิภาคอื่น ๆ หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง
โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะมีการคัดกรองและบันทึกข้อมูลผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน และให้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ร่วมกิจกรรม และปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด
blank
**********
ศราวุธ เจิมจันทร์ ..ภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่