ครม. มีมติ ทุ่มงบ 6.1 พันล้าน จัดหาวัคซีน “ซิโนแวค” เพิ่มอีก 10.9 ล้านโดส

432

ครม. มีมติ ทุ่มงบ 6.1 พันล้าน จัดหาวัคซีน “ซิโนแวค” เพิ่มอีก 10.9 ล้านโดส

วันที่ 6 ก.ค. 64 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติจัดซื้อวัคซีน Sinovac จำนวน 10.9 ล้านโดน จัดซื้อโดยกรมควบคุมโรค แบ่งเป็น เดือนกรกฎาคม วงเงิน 3,894.8 ล้านบาท เดือนสิงหาคม วงเงิน 2,169.96 ล้านบาท รวมค่าบริการจัดการวัคซีนและส่วนที่เกี่ยวข้อง 46.6520 ล้านบาท เป็นเงินทั้งสิ้น 6,111.412 ล้านบาท

ในส่วของความคืบหน้าวัคซีนตัวอื่นๆนั้น
– วัคซีน Pfizer จำนวน 20 ล้านโดส โดยมอบอธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นผู้ลงนามในสัญญาพร้อมรับข้อสังเกตของอัยการสูงสุดไปดำเนินการในการเจรจาต่อรองกับผู้ผลิตวัคซีนไฟเซอร์ในเบื้องต้น ซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดในสัญญาได้เนื่องจากเป็นหนึ่งในข้อตกลงที่ทางกรมควบคุมโรคจะต้องเจรจากับผู้ผลิตวัคซีนอีกครั้งหนึ่ง
– วัคซีน Moderna ซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือกที่ประชาชนต้องเสียค่าใช้จ่ายให้เอกชนเอง ซึ่ง ครม. มีมติให้องค์การเภสัชกรรม (GPO) เป็นผู้ลงนามในสัญญาพร้อมรับข้อสังเกตจากอัยการสูงสุดเพื่อไปดำเนินการให้เหมาะสมในสัญญา
รวมทั้งเห็นชอบข้อตกลงในการรับความช่วยเหลือรับมอบวัคซีน Pfizer จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
Facebook Comments