ชมภาพ ย้อนรอยสถานที่ในอดีตของเมืองเชียงใหม่

          เมืองเชียงใหม่ มีชื่อปรากฏในตำนานว่า “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” (คำเมือง) สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1839 โดยพญามังรายเป็นผู้ทรงสร้าง มีอายุครบ 724 ปี ในปี พ.ศ. 2562

             เมืองเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาไทยมาเป็นเวลานาน โดยตกเป็นเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยา และประเทศเมียนมาร์อยู่หลายยุคสมัย จนในที่สุดสมัยกรุงธนบุรี พระเจ้าตากสินมหาราช ทรงตีนครเชียงใหม่ได้จากประเทศเมียรมาร์เมื่อปี พ.ศ.2317 และทรวงกวาดล้างอิทธิพลของเมียนมาร์จากล้านนาไทยได้สำเร็จ เชียงใหม่จึงกลับมาเป็นประเทศราชของกรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ จนถึงสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้ทรงสถาปนา “พญากาวิละ” (กาวิละ ณ เชียงใหม่) ขึ้นเป็นผู้ครองนครเชียงใหม่ และเป็นต้นตระกูล ณ เชียงใหม่ สืบต่อมา 9 พระองค์ และมีเจ้านวรัฐเป็นองค์สุดท้าย จนถึงรัฐสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ.2440 ทรงยุบเมืองประเทศราชเข้ากับอาณาจักรไทย แบ่งการปกครองราชอาณาจักรเป็นมณฑล ได้ยกเมืองเชียงใหม่ เป็นมณฑลพาบัพ และภายหลังเป็นจังหวัดจนถึงปัจจุบัน รวมระยเวลาของเชียงใหม่จนถึงปัจจุบัน พ.ศ.2562 อายุ 724 ปี

          หลายคนคงจะสงสัยว่าสถานที่ต่างๆของเมืองเชียงใหม่ในอดีตนั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไรวันนี้เราจึงจะพาทุกท่านย้อนรอยสถานที่ต่างๆภายในเมืองเชียงใหม่ไปด้วยกัน เริ่มต้นที่สถานที่แรกกันเลย

1.ประตูช้างเผือก

2.หอไตรในวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

3.เจดีย์ในวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

4.สถานีตำรวจภูธร-อำเภอเมือง

5.เเจ่งศรีภูมิ

6.เจดีย์ขาว

7.ริมเเม่น้ำปิง

8.สะพานนวรัฐ

9.ขั๋วเหล็ก

10.ถนนท่าแพ-บริเวณสี่แยกอุปคุต

11.ถนนท่าแพ-บริเวณหน้าวัดบุพพาราม

12.แจ่งขะต๊ำ

13.เเจ่งกู่เฮือง

14.เเจ่งหัวลิน

15.สี่แยกแจ่งหัวลิน

16.สี่แยกรินคำ

ที่มา : http://library.cmu.ac.th/ntic/picturelanna/intro.php

         สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

       : ประวัติเมืองเชียงใหม่จาก http://www.chiangmai.go.th/web2561/vision/