ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ชุมชนบ้านทุ่งปากเก็ด ประกาศปิดการเรียน 14 วัน หลังพบเด็กชายวัย 4 ปี ติดเชื้อโควิด-19 จากผู้ปกครองในช่วงที่เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน เทศบาลเมืองแม่โจ้เร่งควบคุมการแพร่เชื้อ

blank

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ชุมชนบ้านทุ่งปากเก็ด ประกาศปิดการเรียน 14 วัน หลังพบเด็กชายวัย 4 ปี ติดเชื้อโควิด-19 จากผู้ปกครองในช่วงที่เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน เทศบาลเมืองแม่โจ้เร่งควบคุมการแพร่เชื้อ

เย็นวันนี้ (5 ก.ค.64) ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้จัดรถพยาบาลเข้าไปรับตัวครูพี่เลี้ยงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านทุ่งปากเก็ด ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 คน ที่สมัครใจไปกักตัวเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน หลังจากได้รับแจ้งว่ามีเด็กชาย อายุ 4 ปี นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ติดเชื้อโควิด-19 จากผู้ปกครอง ซึ่งก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้ดำเนินฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคทั่วทั้งบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ชุมชนบ้านทุ่งปากเก็ด ไปแล้ว

blank

ทั้งนี้นางพรรณิภา สายหยุด รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ฝ่ายการศึกษา เปิดเผยว่า แม้ว่าเด็กชายคนดังกล่าวจะมาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน และตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านจนกระทั่งทราบผลการตรวจว่าติดเชื้อโควิด 19 แต่ในเบื้องต้นทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านทุ่งปากเก็ด ได้ยึดมาตรการควบคุมโรคอย่างเข้มงวดโดยประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พร้อมส่งตัวเด็กที่เป็นเพื่อนร่วมห้องเรียนชั้นอนุบาล 2 และครูพี่เลี้ยง รวมทั้งผู้ปกครองของเด็กร่วมชั้น ไปเข้ารับการตรวจหาเชื้อตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว

blank

อย่างไรก็ตามในส่วนของรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับผู้ติดเชื้อและการควบคุมโรค ตลอดจนการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ทางหน่วยงานสาธารณสุขจะรับผิดชอบดำเนินการต่อไป สำหรับการเปิดการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ชุมชนบ้านทุ่งปากเก็ด ยืนยันว่ามีการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด มีจำนวนนักเรียนประมาณ 100 คน ได้มีการแบ่งห้องเรียนออกเป็น 7 ห้อง ห้องละไม่เกิน 15 คน เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคมเป็นต้นมา และให้เด็กนักเรียนสลับกันเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน

blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank