อธิบดีกรมควบคุมโรค แจงเอกสารที่เผยแพร่บนสื่อออนไลน์ไม่จริง ไม่ใช่ความเห็นอย่างเป็นทางการของที่ประชุม พร้อมย้ำบุคลากรทางการแพทย์ต้องปลอดภัย 

214

อธิบดีกรมควบคุมโรค แจงเอกสารที่เผยแพร่บนสื่อออนไลน์ไม่จริง ไม่ใช่ความเห็นอย่างเป็นทางการของที่ประชุม พร้อมย้ำบุคลากรทางการแพทย์ต้องปลอดภัย 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์กรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่เอกสารสรุปจากการประชุมเฉพาะกิจ ว่า ในการประชุมเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2564 ที่กรมควบคุมโรค เป็นการประชุมด้านวิชาการ 3 คณะ คือคณะกรรมการวิชาการในพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558, คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคใน พ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีน และคณะกรรมการวิชาการการวิจัย มีวัตถุประสงค์ต้องการความเห็นทางวิชาการที่หลากหลาย เพื่อนำข้อสรุปเสนอต่อคณะกรรมการชุดที่รับผิดชอบต่อไป เพื่อให้ความเห็นชอบ นำไปสู่ข้อสั่งการ ก่อนมีการนำเสนอต่อ ศบค. เพื่อทราบ ให้ความเห็นชอบ และนำไปปฏิบัติต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งในห้องประชุมและผ่านระบบออนไลน์

blank

นายแพทย์โอภาสกล่าวต่อว่า ขอยืนยันว่าเอกสารที่ถูกเผยแพร่บนสื่อออนไลน์นั้น ไม่ใช่เอกสารจริง ไม่ใช่ความเห็นอย่างเป็นทางการของที่ประชุม และไม่ได้อยู่ในรูปแบบของเอกสารสรุปการประชุม การเข้าร่วมประชุมย่อมมีความคิดเห็นแตกต่างกัน การนำเอาข้อความใดข้อความหนึ่งไปเผยแพร่ จำเป็นต้องพิจารณาตามบริบทด้วย สิ่งที่เกิดขึ้นไม่เป็นธรรมกับผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น ส่วนการหารือและพิจารณาเรื่องวัคซีนนั้น เนื่องจากสถานการณ์วัคซีนเปลี่ยนแปลงเร็ว องค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้นทุกสัปดาห์ เช่น การกลายพันธุ์ของเชื้อมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ต้องทำการศึกษาวิจัยถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของวัคซีนอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปปรับรูปแบบการใช้ให้เหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิผล ความปลอดภัยของวัคซีนเป็นสำคัญ ซึ่งขณะนี้ยังคงเป็นการใช้ในภาวะฉุกเฉิน

“นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญกับการให้วัคซีนในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ย้ำว่าบุคลากรทางการแพทย์ต้องปลอดภัยจากการปฏิบัติงานสู้โควิด ขณะนี้กำลังรวบรวมข้อมูลทางวิชาการในการนำไปบริหารจัดการสิ่งที่เหมาะสมให้บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อนำสิ่งที่ดีที่สุดมอบให้ทันเวลา” นายแพทย์โอภาสกล่าว