กระทรวงการคลัง แจ้ง ยังไม่สามารถใช้สิทธิ คนละครึ่ง ยิ่งใช้ยิ่งได้ ผ่านแอปฯสั่งอาหารเดลิเวอรี่ได้ เนื่องจากเป็นการใช้สิทธิผ่านคนกลาง และขัดกับเงื่อนไขของโครงการ ที่ต้องเป็นการจ่ายเงินระหว่างประชาชนกับร้านค้าหรือผู้ให้บริการแบบพบหน้ากัน เท่านั้น

86

กระทรวงการคลัง แจ้ง ยังไม่สามารถใช้สิทธิ คนละครึ่ง ยิ่งใช้ยิ่งได้ ผ่านแอปฯสั่งอาหารเดลิเวอรี่ได้ เนื่องจากเป็นการใช้สิทธิผ่านคนกลาง และขัดกับเงื่อนไขของโครงการ ที่ต้องเป็นการจ่ายเงินระหว่างประชาชนกับร้านค้าหรือผู้ให้บริการแบบพบหน้ากัน เท่านั้น

 

blank

กระทรวงการคลัง แจ้งขณะนี้! ยังไม่สามารถใช้สิทธิ คนละครึ่ง ยิ่งใช้ยิ่งได้ ผ่านแอปฯ ส่งอาหาร เดลิเวอรี่ (delivery) ได้ เนื่องจากเป็นการใช้สิทธิผ่านคนกลาง เช่น การนำ QR Code คัดลอกส่งต่อแก่บุคคลอื่นเพื่อสแกนจ่ายเงิน เป็นต้น ซึ่งขัดกับเงื่อนไขของโครงการที่กำหนดให้ต้องเป็นการจ่ายเงินระหว่างประชาชนกับร้านค้าหรือผู้ให้บริการแบบพบหน้ากัน (face-to-face) เท่านั้น
สำหรับกรณี สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และ สมาคมภัตตาคารไทย เตรียมเสนอขอให้ใช้สิทธิ คนละครึ่ง และ ยิ่งใช้ยิ่งได้ สั่งซื้ออาหารผ่านแอปฯ เดลิเวอรี่ เพื่อกระตุ้นยอดขายช่วงโควิด19 ทางกระทรวงการคลัง จะต้องพิจารณาและหารือในรายละเอียดก่อน โดยต้องดูเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วม รวมถึงขั้นตอนการเชื่อมโยงระบบข้อมูลด้วยกัน ซึ่งคงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง
ที่มา : รัชดา ธนาดิเรก – รองโฆษกรัฐบาล