เปิดถนนคนเดินท่าแพ (ถนนคนเดินวันอาทิตย์) เริ่ม 4 ก.ค. 64 เป็นต้นไป พร้อมกำหนดมาตรการคุมเข้มป้องกันโควิด-19

blank

เปิดถนนคนเดินท่าแพ (ถนนคนเดินวันอาทิตย์) เริ่ม 4 ก.ค. 64 เป็นต้นไป พร้อมกำหนดมาตรการคุมเข้มป้องกันโควิด-19

วันที่ 3 ก.ค. 64 ตามที่เทศบาลนครเชียงใหม่ได้กำหนดเปิดกิจกรรมถนนคนเดินเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564

เพื่อเป็นการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่จึงได้กำหนดมาตรการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ถนนคนเดินเชียงใหม่ ดังนี้

– กำหนดให้ผู้ค้าขายและนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ถนนคนเดินเชียงใหม่ได้ 4 จุด ได้แก่ 1) ข่วงประตูท่าแพ
2) ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์
3) แยกถนนจ่าบ้าน
4) หน้าโรงเรียนพุทธิโสภน

– กำหนดให้ผู้ค้าขายและนักท่องเที่ยวทุกท่านผ่านจุดคัดกรองเพื่อวัดอุณหภูมิร่างกายและลงทะเบียนในระบบไทยชนะก่อนเข้ามาพื้นที่ถนนคนเดินเชียงใหม่

– ผู้ที่เข้ามาในพื้นที่ถนนคนเดินเชียงใหม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา โดยจะไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่สวมหน้ากากเข้ามาในพื้นที่ถนนคนเดินเชียงใหม่โดยเด็ดขาด

– งดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มขณะอยู่ในพื้นที่ถนนคนเดินเชียงใหม่ ยกเว้นในสถานที่ที่จัดไว้

– ร้านค้าทุกร้าน ทุกประเภทในถนนคนเดินเชียงใหม่ จะต้องมีเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการ

– ผู้ค้าต้องมีการสวมหน้ากากและมีการเว้นระยะห่างระหว่างร้านค้าแต่ละร้าน

– บริการนวดแผนไทยในถนนคนเดินเชียงใหม่ สามารถให้บริการได้เฉพาะการนวดฝ่าเท้าเท่านั้น โดยต้องมีการเว้นระยะห่างของเตียง หรือ เก้าอี้ ที่ใช้ทำการนวดด้วย

blank