ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผู้ที่ลงทะเบียนหมอพร้อม และผู้ที่มีนัดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในวันที่ 2 ก.ค. 64 ซึ่งถูกเลื่อนการฉีดออกไป และมีนัดในวันที่ 5 ก.ค. ให้ท่านมารับการฉีดวัคซีน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

1460

ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผู้ที่ลงทะเบียนหมอพร้อม และมีนัดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในวันที่ 2 ก.ค. 64 ซึ่งถูกเลื่อนการฉีดออกไป และผู้ที่มีนัดในวันที่ 5 ก.ค. ให้ท่านมารับการฉีดวัคซีน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

📍สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนหมอพร้อม
และมีนัดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
– ในวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 ซึ่งถูกเลื่อนการฉีดออกไป
– และผู้ที่มีนัดฉีดวัคซีนในวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564
➡️ ทางโรงพยาบาลขอนัดให้ท่านมารับการฉีดวัคซีน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564

โดยทางโรงพยาบาลจะส่ง SMS เพื่อยืนยันเวลาในการรับบริการกับท่านอีกครั้ง
หากท่านไม่ได้รับ SMS ขอให้ท่านมาตามประกาศนี้ และเวลาตามนัดในระบบ “หมอพร้อม”

สำหรับผู้ที่มีนัดฉีดวัคซีน
ตั้งแต่วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม เป็นต้นไป
กรุณารอฟังข่าวสารจากทางโรงพยาบาล

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ call center
โทร 053-934900 และ 053-934901
(ทุกวัน เวลา 08.30 – 16.00 น.)

Facebook Comments