เล็งตั้ง “เฟคนิวส์เซ็นเตอร์” ศูนย์จัดการข่าวลวง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายข่าวที่ไม่เป็นจริง

เล็งตั้ง “เฟคนิวส์เซ็นเตอร์” ศูนย์จัดการข่าวลวง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายข่าวที่ไม่เป็นจริง

     กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เตรียมผลักดัน “เฟคนิวเซ็นเตอร์” หรือศูนย์จัดการข่าวลวง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายข่าวที่ไม่เป็นจริง ข่าวหลอกลวงโดยเฉพาะข่าวที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ เช่น ข่าวลวงว่าเกิดแผ่นดินไหว น้ำท่วม หรือภัยพิบัติสึนามิ ข่าวปิดโรงเรียน ข่าวยุยงปลุกปั่นสร้างความแตกแยก เป็นต้น

     แนวทางเบื้องต้นจะศึกษาว่า หากเกิดปรากฎการณ์ข่าวเท็จข่าวลวงขึ้นมา จะมีระบบเตือนภัยอย่างไร โดยอาจนำระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ หรือจะใช้กำลังคนเป็นหน่วยงานใดเข้ามาติดตามตรวจสอบต้นตอของข่าวดังกล่าว เมื่อตรวจพบจะแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รีบชี้แจงความจริงโดยเร็ว และดำเนินคดีลงโทษผู้กระทำผิดตามกฎหมาย

     ปัจจุบันทุกคนยอมรับว่า ข่าวลวงบนโซเซียลมีเดียก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง ดังนั้น จึงต้องมีมาตรการดำเนินการที่เด็ดขาดและจริงจัง

ข้อมูล : รัฐบาลไทย