เชียงใหม่ เปิดยื่นขอ ‘วัคซีนพาสปอร์ต’ ได้แล้ว สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และต้องการเดินทางไปต่างประเทศ ตั้งแต่ 1 ก.ค. 64 เป็นต้นไป

4887

เชียงใหม่ เปิดยื่นขอ ‘วัคซีนพาสปอร์ต’ ได้แล้ว สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และต้องการเดินทางไปต่างประเทศ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดเผยแนวทางการขอรับหนังสือรับรองการสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 สำหรับประชาชน หรือ วัคซีนพาสปอร์ต สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้ว และต้องการเดินทางไปต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังในรูป