เชียงใหม่ยืนยัน ไม่มีวัคซีน “ซิโนแวค” ล็อตที่เกิดปัญหาจับตัวเป็นเจล เข้ามาในพื้นที่

blank

เชียงใหม่ยืนยัน ไม่มีวัคซีน “ซิโนแวค” ล็อตที่เกิดปัญหาจับตัวเป็นเจล เข้ามาในพื้นที่

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยกรณีข่าวพบวัคซีนซิโนแวคมีลักษณะเป็นเจล จากการตรวจสอบของทีมบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าวัคซีนล็อตดังกล่าวไม่ได้เข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่แต่อย่างใด ซึ่งสาเหตุเกิดจากการวางวัคซีนไว้ชิดติดกับ Icepack หรือเจลทำความเย็นมากเกินไป จนทำให้วัคซีนเกิดเป็นเจลขึ้น แต่ไม่มีอันตรายใดๆ และทางกระทรวงสาธารณสุขก็ให้เก็บตัววัคซีนล็อตดังกล่าวคืนทั้งหมดแล้ว เพื่อความปลอดภัย พร้อมกำชับบุคลากรที่ทำหน้าที่ฉีดวัคซีนไม่ให้วางขวดวัคซีนชิดติดกับน้ำแข็งเกินไป ทั้งนี้ขอให้ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัยของวัคซีน