เชียงใหม่ ส่งทีม “นักรบชุดขาวจังหวัดเชียงใหม่” ร่วมสนับสนุนสู้โควิด-19 โรงพยาบาลบุษราคัม จังหวัดนนทบุรี

blank

เชียงใหม่ ส่งทีม “นักรบชุดขาวจังหวัดเชียงใหม่ ” ร่วมสนับสนุนสู้โควิด-19 โรงพยาบาลบุษราคัม จังหวัดนนทบุรี

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดตั้งโรงพยาบาลบุษราคัมให้เป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดนนทบุรี สำหรับรองรับผู้ป่วยโควิค-19 กลุ่มที่มีอาการรุนแรงปานกลางจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในกำกับของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ขอสนับสนุนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่งละ 1 ทีม มาปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เป็นการชั่วคราว เพื่อไปปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลบุษราคัม จังหวัดนนทบุรี เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์

blank

ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดตั้งทีม “นักรบชุดขาวจังหวัดเชียงใหม่” โดยได้คัดเลือกทีมแพทย์-พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่มีความสมัครใจ และมีความพร้อมทางด้านร่างกายจิตใจ รวมถึงได้รับการฉีดวัคซีนครบจำนวน 2 เข็มแล้ว ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ 2 ท่าน เภสัชกร 1 ท่าน พยาบาล 6 ท่าน พนักงานขับรถยนต์ 2 ท่าน รวม 11 ท่าน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลสนาม จังหวัดนนทบุรี

blank

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการมอบนโยบาย และกล่าวให้กำลังใจกับทีมนักรบชุดขาวจังหวัดเชียงใหม่ “ขอให้ภาระกิจที่เดินทางไปปฏิบัติในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาสิ่งใดขอให้ทุกท่านช่วยกันแก้ไข แล้วนำความรู้และประสบการณ์ดี ๆ กลับมาแบ่งปันให้กับเจ้าหน้าที่รุ่นหลัง รวมทั้งให้ทุกคนดูแลสุขภาพของตนเอง โดยเน้นความปลอดภัยของทีม และให้เดินทางไปกลับมาด้วยความปลอดภัย” นอกจากนี้ ยังได้นำทีมนักรบชุดขาวจังหวัดเชียงใหม่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนขึ้นรถตู้เดินทางไปปฏิบัติงานสู้ภัยโควิด-19 ที่โรงพยาบาลบุษราคัม จังหวัดนนทบุรี

blank

ทั้งนี้ ทีมนักรบชุดขาวจังหวัดเชียงใหม่ จะปฏิบัติงานในช่วงวันที่ 1- 14 กรกฎาคม 2564 และหลังจากกลับจากการปฏิบัติหน้าที่ ทีมนักรบชุดขาวทุกคนจะได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกักตัวสังเกตอาการ เพื่อให้มั่นใจว่าร่างกายปลอดเชื้อโควิด-19 จึงสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติต่อไป

blank
blankblank