รพ.นครพิงค์ เร่งซ่อมบำรุงอาคารหอผู้ป่วยความดันลบ เตรียมพร้อมรับผู้ป่วยโควิดหากมีการระบาดระลอกใหม่

380

รพ.นครพิงค์ เร่งซ่อมบำรุงอาคารหอผู้ป่วยความดันลบ เตรียมพร้อม รับผู้ป่วยโควิดหากมีการระบาดระลอกใหม่

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ ได้โพสต์ผ่านแฟนเพจ ระบุว่า รพ.นครพิงค์ เร่งซ่อมบำรุงอาคารหอผู้ป่วยความดันลบ เตรียมพร้อม รับผู้ป่วยโควิดหากมีการระบาดระลอกใหม่  เนื่องจากสถานการณ์ในหลายๆพื้นที่ ยังคงมีการระบาดของโรคโควิดอย่างหนัก รพ.นครพิงค์จึงได้เร่งทำการซ่อมบำรุงอาคารหอผู้ป่วยความดันลบ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการระบาดระลอกใหม่ ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

โดยอาคารแห่งนี้มีห้องแยกโรคความดันลบทั้งหมด 40 ห้อง 43 เตียง ในช่วงของการระบาดระลอกที่ 3 ที่ผ่านมา ได้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดที่มีระดับอาการปานกลางถึงรุนแรง (เหลือง,ส้ม,แดง) ไปแล้วรวม 237 ราย โดยอาคารแห่งนี้ถูกใช้งานอย่างหนักมาตลอด 3 เดือน( เม.ย.-มิ.ย.) ที่ผ่านมา

ในช่วงที่จำนวนผู้ป่วย ใน จ.เชียงใหม่ ลดลง รพ.นครพิงค์จึงเร่งทำการซ่อมบำรุงห้องความดันลบ ให้มีความพร้อมในการรับมือการระบาดระลอกใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้เสมอ

blankblankblankblankblankblankblankblankblank