รพ.นครพิงค์ ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดคลอดผู้ป่วยโควิด ปลอดภัยทั้งแม่และลูก เป็นการผ่าตัดผู้ป่วยโควิดรายที่ 9 ของรพ.นครพิงค์

265

รพ.นครพิงค์ ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดคลอดผู้ป่วยโควิด ปลอดภัยทั้งแม่และลูก เป็นการผ่าตัดผู้ป่วยโควิดรายที่ 9 ของรพ.นครพิงค์ 

blank
ผู้ป่วยหญิงอายุ 33 ปี ตั้งครรภ์ได้ประมาณ 37 สัปดาห์ เริ่มมีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน ต่อมาตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ที่รพ.เอกชน ส่งตัวมารักษาที่รพ.นครพิงค์ ในวันที่ 27 มิถุนายน ต่อมาผู้ป่วยมีอาการเจ็บครรภ์คลอด สูตินรีแพทย์ประเมินว่า มีความจำเป็นต้องผ่าตัดคลอด เนื่องจากช่องเชิงกรานแคบ และผู้ป่วยมีอาการเจ็บครรภ์คลอดแล้ว จึงตัดสินใจทำการผ่าตัดคลอด
สูตินรีแพทย์รพ.นครพิงค์ได้ทำการผ่าตัดคลอด ในห้องผ่าตัดความดันลบ โดยมี นพ.อลงกรณ์ ชูวงษ์ (สูตินรีแพทย์) เป็นผู้ทำการผ่าตัด นพ.ยศกร พรเกษมศาสตร์ เป็นผู้ช่วยผ่าตัด พญ.ปราณิศา วงศ์หมึก (วิสัญญีแพทย์) เป็นผู้ให้ยาระงับความรู้สึกทางไขสันหลัง และ พญ.กัลมลี เจนจรัตน์ (กุมารแพทย์สาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิด) เป็นแพทย์ผู้ดูแลทารกแรกเกิด
การผ่าตัดสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ไม่มีภาวะแทรกซ้อน โดยที่ทารกเพศชายแข็งแรงดี ปลอดภัยทั้งแม่และลูก
จากสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ภาวะหนึ่งที่เป็นความเสี่ยงและมีความยุ่งยากในการดูแล ก็คือหญิงตั้งครรภ์ใกล้คลอดที่ติดเชื้อโควิด ซึ่งการคลอดของมารดาที่ติดเชื้อโควิดนั้น เป็นภาวะที่มีความเสี่ยงทั้งต่อมารดาและทารกและยังเป็นภาวะเร่งด่วนที่รอไม่ได้ รพ.นครพิงค์ ได้เตรียมความพร้อม ทั้งในด้านอาคารสถานที่ ที่มีการสร้างห้องผ่าตัดความดันลบไว้ 2 ห้องและมีกาเตรียมพร้อมของบุคลากรอยู่เสมอ
รพ.นครพิงค์ ได้ทำการผ่าตัดผู้ป่วยโควิดมาแล้ว 9 ราย โดยแบ่งเป็น การผ่าตัดทางสูตินรีเวชกรรม 5 ราย(รวมผู้ป่วยรายนี้) หู คอ จมูก 2 ราย ศัลยกรรมทั่วไป 1 ราย และศัลยกรรมหลอดเลือดและทรวงอก 1 ราย ในส่วนของผ่าตัดคลอด ผู้ป่วยรายนี้ถือเป็นรายที่ 3 แล้ว โดยการผ่าตัดผู้ป่วยโควิดทั้ง 9 รายที่ผ่านมา สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้ป่วยปลอดภัย บุคลากรที่ให้การรักษาก็ปลอดภัย
blank blank blank
ที่มา : โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่