ข่าวดี โรงพยาบาลลานนารับ “วัคซีนซิโนฟาร์ม” จำนวน 216 โดส วันละ 200 คน   เปิดให้บริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดล็อตแรก พร้อมฉีด 28 มิถุนายนนี้ 

1035

ข่าวดี โรงพยาบาลลานนารับ “วัคซีนซิโนฟาร์ม” จำนวน 216 โดส วันละ 200 คน   เปิดให้บริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดล็อตแรก พร้อมฉีด 28 มิถุนายนนี้ 

blank
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เริ่มกระจายวัคซีนให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ที่รับฉีดวัคซีนให้กับองค์กร และหน่วยงาน ที่ได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ผ่านระบบออนไลน์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน ที่ผ่านมาแล้ว จากการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 ครั้งที่ 1 ให้กับองค์กร และบริษัทที่ยื่นความประสงค์เข้ามา ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2564 ตามประเภทธุรกิจ ความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจที่มีผลต่อการขับเคลื่อนประเทศ และพื้นที่ความเสี่ยง
blank
สำหรับ หน่วยงาน องค์กร และบริษัท ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่เลือกโรงพยาบาลลานนาเป็นหน่วยฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วัคซีนซิโนฟาร์ม ล็อตแรกได้ส่งมาถึงโรงพยาบาลลานนา และเจ้าหน้าที่ เภสัชกร ได้รับเข้าจัดเก็บในคลังยาเรียบร้อยแล้ว จำนวน 216 โดส โดยโรงพยาบาลลานนา จะเปิดให้บริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด “ซิโนฟาร์ม” วันละ 200 คน ที่ แผนกผู้ป่วยนอก อาคาร B ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00น. -16.00 น. เริ่มฉีดวันแรก ในวันที่ 28 มิถุนายน นี้
blank
วัคซีนตัวเลือก จากบริษัท ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) ผลิตโดยสถาบันชีววัตถุแห่งกรุงปักกิ่ง (BIBP) และเป็นวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติจากองค์การอนามัยโลก หรือ WHO เป็นวัคซีนชนิดเนื้อตาย มีวิธีการผลิตแบบ Inactived vaccine มีความปลอดภัยสูง ใช้กับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องได้ โดยมีรายการประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิด-19 ที่มีอาการโดยรวมถึง 79.4% และไม่พบผลข้างเคียงที่รุนแรง
blank
blank
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กำหนดอัตราวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ในราคาเข็มละ 888 บาท *อัตราดังกล่าวรวมค่าวัคซีน ค่าขนส่ง ค่าเก็บรักษาพร้อมประกันผลข้างเคียงที่อาจเกิดจากวัคซีนแล้ว แต่ไม่รวมค่าบริการการฉีด ซึ่งแต่ละโรงพยาบาลสามารถกำหนดได้เองตามสมควร โดยโรงพยาบาลลานนา เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเอกชน ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นสถานพยาบาลขึ้นทะเบียน รับฉีดวัคซีน“ซิโนฟาร์ม” กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ข้อมูลจากกรมควบคุมโรคระบุว่า วัคซีนซิโนฟาร์ม ให้ฉีดจำนวน 2 ครั้ง โดยทิ้งช่วงระยะห่างหลังฉีดเข็มที่ 1 ไปแล้ว 3 สัปดาห์ หรือประมาณ 28 วัน (เกือบ 1 เดือน) จึงจะสามารถฉีดเข็มที่ 2 ได้ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่จะสามารถฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป โดยข้อมูลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีรายงานการใช้ในต่างประเทศแล้วมากกว่า 15 ล้านโดส และพบว่ามีความปลอดภัย
ความคุ้มครองกรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีน การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (รวมเสียชีวิต) จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล (IPD&OPD) จำนวนเงินเอาประกันภัย 30,000 บาท
ติดตามข้อมูลหรือมีคำถาม เรื่อง วัคซีนSINOPHAM สอบถามได้ที่หน้าเพจ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ที่มา : Pr Chiangmai