วุ่นหนัก! โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ แพทย์-เจ้าหน้าที่ ติดโควิด 39 ราย สั่งสอบสวนหาผู้เกี่ยวข้องเร่งคุมโรคให้ได้โดยเร็วที่สุด

2995

วุ่นหนัก! โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ แพทย์-เจ้าหน้าที่ ติดโควิด 39 ราย สั่งสอบสวนหาผู้เกี่ยวข้องเร่งคุมโรคให้ได้โดยเร็วที่สุด

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 64 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ออกแถลงการณ์ ระบุว่า สืบเนื่องจากกรณีที่บุคลากรของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น ขอเรียนให้ทราบทันที ที่มีการตรวจพบว่ามีการติดเชื้อ โรงพยาบาลได้ทำการแยกเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาและทีมสอบสวนโรคได้ดำเนินการสอบสวนหาผู้เกี่ยวข้องและแจ้งให้เข้าสู่กระบวนการโดยเร็วที่สุด เพื่อให้สามารถควบคุมสถานการณ์และผู้ติดเชื้อเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยเร็ว ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. พบบุคลากรของโรงพยาบาลติดเชื้อทั้งสิ้น 39 คน มีอาการเล็กน้อย ส่วนใหญ่ ไม่มีอาการ

ทั้งนี้ทางโรงพยาบาล ได้มีการประชุมคณะกรรมการ EOC ของโรงพยาบาลเพื่อกำหนดแนวทางการควบคุมและป้องกัน เพื่อมิให้เกิดการแพร่ระบาด โดยกำหนดมาตรการดังนี้

1. กำหนดให้พื้นที่หอผู้ป่วยอายุรกรรม เป็นพื้นที่ควบคุม งดรับผู้ป่วย
2. กำหนดให้ญาติสามารถเฝ้าไข้ได้ 1 คน เน้นย้ำให้เป็นคนเดิม และงดเยี่ยมทุกกรณี
3. บุคลากรทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
4. มีการเฝ้าระวังในบุคลากรที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ ให้หยุดงานทันที
5. โรงพยาบาลจำเป็นต้องมีการปรับการให้บริการลง 50% เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

เนื่องจากมีการปรับลดบริการลง 50% จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาต่อเนื่อง แพทย์นัด ยังสามารถเข้ารับบริการได้ ขอความร่วมมือจากประชาชนที่มาโรงพยาบาลเท่าที่จำเป็น อาจจะไม่ได้รับความสะดวกในการรรับบริการ ทางโรงพยาบาลขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ในส่วนของกรณีฉุกเฉินยังสามารถบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการควบคุมการระบาด ขอให้ทุกคนที่เข้ามาในโรงพยาบาลสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

Facebook Comments