ลดต้น ลดดอก! ช่วยลูกหนี้ กยศ. สู้โควิด-19 ลดเบี้ยปรับสูงสุด 100% เปิดให้กู้ได้ไม่ต้องมีคนค้ำ

4770

ลดต้น ลดดอก! ช่วยลูกหนี้ กยศ. สู้โควิด-19 ลดเบี้ยปรับสูงสุด 100% เปิดให้กู้ได้ไม่ต้องมีคนค้ำ

การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ปีนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. จึงเตรียมวงเงินไว้รองรับนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือถึง 3.8 หมื่นล้านบาท พร้อมเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงให้ด้วยการ ยกเลิกการกำหนดให้มีผู้ค้ำประกัน ในสัญญาเงินกู้

ส่วน มาตรการช่วยเหลือ ลูกหนี้ กยศ. มีดังนี้

1. ลดอัตราดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ (ถึงธันวาคม 2564)
– ผู้ที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ ได้รับการลดอัตราดอกเบี้ย เหลือ 0.01% ต่อปี
– ผู้กู้ที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้และชำระหนี้ปิดบัญชีในคราวเดียว ได้รับการลดเงินต้น 5%
– ผู้กู้ที่ชำระหนี้เพื่อปิดบัญชี ได้ลดเบี้ยปรับ 100%
– ผู้กู้ที่ชำระหนี้คงค้าง เพื่อให้มีสถานะเป็นหนี้ปกติ ได้ลดเบี้ยปรับ 80%
– ลดอัตราการคิดเบี้ยปรับเหลือ 0.5%

2. ผ่อนผันการหักเงินเดือนลูกหนี้ให้สามารถจ่ายขั้นต่ำ 100 บาทต่อเดือน

3. ยกเลิกการกำหนดให้มีผู้ค้ำประกันการชำระเงินคืนกยศ.

4. ชะลอการฟ้องร้องดำเนินคดี ชะลอการบังคับคดี ถึงธันวาคม2564

5. ผู้กู้ที่มีสถานะเปราะบาง จะได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติม เช่น
– พักชำระหนี้ให้กับผู้กู้ยืมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีเป็นเวลา 2 ปี
– ผ่อนผันการชำระหนี้สำหรับผู้มีรายได้น้อย/ผู้ประสบภัยพิบัติ

Facebook Comments